Pravidlá fóra


Buďte slušní a rešpektujte druhých.

 • Žiadne urážky ani škaredé slová
 • Žiadne provokácie ani agresívne správanie
 • Žiadne ohováranie, obvinenia ani obťažovanie

Nehovorte o polemických alebo kontroverzných záležitostiach (politika, náboženstvo, pohlavie...)


Píšte jasne a súvisle, aby ostatní užívatelia fóra rozumeli vašim príspevkom.

 • Na fórach hovorte jazykom používaným v hre
 • Nepoužívajte SMS jazyk
 • Pokúste sa byť jasní a struční pri písaní správy


Buďte tolerantní a nepokúšajte sa prevziať úlohu tímu moderátorov.

 • Neohrozujte druhých hráčov s hláseniami alebo nadávkami
 • Nedávajte príkazy druhým hráčom
 • Nekonajte ako mini-moderátor


Hovorte o hre a nezačínajte so starými vláknami alebo vláknami mimo témy.

 • Žiadny spam ani zneužívanie tém
 • Nevrážajte do vlákien
 • Rešpektujte založené témy pre každé fórum

Nepublikujte tu reklamu.

 • Nepropagujte tu predaje koní ani pripustenia
 • Nežiadajte predmety z čierneho trhu, pasy ani účty

Právo publikovania:

 • Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby ste nepublikovali informácie ani privátny obsah alebo akýkoľvek obsah, na základe ktorého by bolo možné vás identifikovať ako jednotlivca (napríklad vaše meno, adresu, názov školy alebo jadzeckej školy).
 • Ak nie ste plnoletý, pred zverejneným vašej podobizne si vypýtajte od svojich rodičov alebo poručníkov povolenie.
 • Ak chcete odoslať fotky iným ľuďom, najprv si vypýtajte povolenie. Ak nie sú plnoletý, spýtajte sa ich právnych zástupcov.