Pečať

1. Právne oznámenia internetových stránok Owlient:

  • – Obchodný názov: Owlient SAS, pridružená spoločnosť Ubisoft Mobile Games SARL, registrovaná pod číslom EEC VAT FR11791940430
  • – Sídlo: 261 Rue de Paris - 93100 MONTREUIL, FRANCÚZSKO
  • – Telefónne číslo: 00 33 1 55 76 56 20
  • – IČO (Obchodný register firiem a živností): 484025671
  • – Meno redaktora, pomocného redaktora alebo vedúceho redaktora: Charlie Guillemot

S cieľom efektívne spracovávať vaše žiadosti, kontaktujte našu zákaznícku podporu na samostatnej stránke.

emmamentions