Pravidlá ochrany údajov a vaše údaje

Prečo Owlient zhromažďuje vaše osobné údaje?

Informácie zhromaždené počas procesu vytvárania účtu (e-mailová adresa, dátum narodenia, používateľské meno, heslo, ID sponzora) uchováva spoločnosť Ubisoft Entertainment (107 avenue Henri Fréville – BP 10704 – 35200 RENNES), ktorej je Owlient dcérskou spoločnosťou, a vykonáva to s cieľom vytvoriť váš herný účet a umožniť vám hranie hry Howrse.

Váš dátum narodenia je potrebný na kontrolu, či spĺňate minimálny vekový limit na hranie hry.

Sekcia Môj účet stránky Howrse vám umožňuje upravovať niektoré informácie: vašu e-mailovú adresu, heslo, pohlavie a používateľské meno.

Ďalšie informácie o spôsobe využitia vašich osobných údajov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Owlient: https://legal.ubi.com/PrivacyPolicy/en-INTL.

Čo sa stane, ak neposkytnete svoje osobné údaje?

Používanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase a je podmienkou naplnenia zmluvy medzi vami a spoločnosťou Owlient, a potvrdzujete, že súhlasíte so všeobecnými zmluvnými podmienkami našich služieb. O našich všeobecných zmluvných podmienkach si môžete prečítať na tomto odkaze: https://legal.owlient.com/tou/export.

Informácie získané počas procesu vytvárania účtu (s výnimkou ID sponzora) sú potrebné na vytvorenie vášho účtu na stránke Howrse. Ak tieto informácie neposkytnete, nebudete môcť hrať na stránke Howrse.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť tak, že vymažete svoj účet na stránke Howrse. Ak chcete požiadať o vymazanie svojho herného účtu, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Owlient kliknutím na tento odkaz: https://www.howrse.sk/support.

Kde a na ako dlho sa budú ukladať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú uchovávané a spracovávané výlučne v rámci členských štátov Európskej únie.

Vaše informácie budú uložené počas trvania vášho účtu Howrse. Po jeho vymazaní budú niektoré z týchto údajov uchovávané na dobu vyžadovanú zákonom.

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

K vašim osobným údajom bude mať prístup výlučne spoločnosť Owlient a Ubisoft, ich spracovatelia údajov, a v prípade, že k tomu dáte súhlas alebo ak voči takému kroku nebudete namietať, aj ich partneri.

Aké sú vaše práva?

Môžete o požiadať o prístup, úpravu, námietku, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov alebo vykonať svoje práva na prenos všetkých údajov, ktoré sa vás týkajú, a ktoré spracováva spoločnosť Owlient, ak sa obrátite na jej zákaznícku podporu na tomto odkaze: https://www.howrse.sk/support.

Navyše máte právo odoslať sťažnosť dozorujúcej inštitúcii vo vašej krajine.

emmaadvice