Sezónne kone

Sezónne kone

saisons

Božské sezónne kone sú božské kone. Každý je prepojený s jedným ročným obdobím.

Každý kôň vám umožní získať:

  • 30 bodov schopnosti
  • 5 000 equus

počas dní daného ročného obdobia, ktoré im zodpovedá.

Nemôžu zomrieť, byť predané, alebo sa objaviť v rebríčku. Nemôžu:

  • rozmnožovať
  • prispôsobovať
  • pretekať v Grand Prix
  • starnúť na základe manuálnych operácií

Nepočítajú sa do prestíže jazdeckého centra, v ktorom sú ustajnené.

Raz denne sa môžu zúčastňovať pretekov otvorených pre všetky kone, ako aj pretekov pre špeciálne kone, pokiaľ na to majú dostatok energie.