Nordické kone

Božské nordické kone

nordique

Nordické kone sú božské kone. Každý z nich bol inšpirovaný božstvom z nordickej mytológie.

Nemôžu zomrieť, byť predané, alebo sa objaviť v rebríčku. Nemôžu:

  • rozmnožovať
  • prispôsobovať
  • pretekať v Grand Prix
  • starnúť na základe manuálnych operácií

Nepočítajú sa do prestíže jazdeckého centra, v ktorom sú ustajnené.
Raz denne sa môžu zúčastňovať pretekov otvorených pre všetky kone, ako aj pretekov pre špeciálne kone, pokiaľ na to majú dostatok energie.