Príručka chovateľa

Tím hry

Iba administrátori (ktorých mená sú tučným, modrou) a moderátori (ktorých mená sú zelené) môžu vytvoriť pravidlá a uplatňovať sankcie v hre. Žiadame vás, aby ste si vypočuli ich rady a riadili sa ich pokynmi.

Administrátori sú zamestnanci Owlient, ktorí sa starajú o celkové fungovanie stránky. Moderátori sú vybratí z radov hráčov. Sú tu na to, aby vám pomáhali, keď sa budete potrebovať uistiť, či sú pravidlá dodržané.

Správa : Ow

Moderovanie : Gray, Luga