Príručka chovateľa

Vzniknuté postihy

Nedodržanie pravidiel môže mať za následok tieto postihy:

  • Čiastočná alebo úplná strana bodov karmy
  • Dočasné alebo úplné zablokovanie z hry
  • Dočasné alebo úplné zablokovanie z fór
  • Dočasné alebo úplné zablokovanie zo systému súkromných správ
  • Dočasné alebo úplné zablokovanie zo systémov predaja a výmeny
  • Dočasné alebo úplné zablokovanie z rebríčkov
  • Dočasné alebo úplné zablokovanie z Kreatívneho priestoru
  • Čiastočné alebo úplné zabavenie nevhodne získaných pasov a Equus
  • Čiastočné alebo úplné zabavenie nevhodne získaných koní, zdrojov a zárobkov