Príručka chovateľa

Nahranie vášho umeleckého diela

Výherné ilustrácie budú publikované on-line na Čiernom trhu každý mesiac v rovnaký čas (tento mesiac: 26. júla o 05:00). Taktiež bude každý mesiac po určitú dobu publikovaných niekoľko zafarbení Zlatého jablka. Keď sa minú, nebudú na predaj.

Nezabúdajte, že Kreatívny priestor je pre všetky jazyky, takže výherné ilustrácie môžu byť z ktorejkoľvek krajiny.

Tím si vyhradzuje právo zmazať dielo z hry, bez ohľadu na to, či bolo deaktivované alebo nie. Hráčom, ktorí toto dielo použili, bude hodnota predmetu obnovená na pôvodnú.