Príručka chovateľa

Obsah vytvorený používateľmi

Kreatívny priestor je miesto, kde môžete navrhnúť ilustrácie, ktoré sa použijú na Howrse a vyhrať pasy, ak zvíťazia v hlasovaní.

Tieto kresby môžu byť sfarbením koňa pre Zlaté jablko alebo krajiny pre Héliov lúč.

Kreatívny priestor je spoločný pre všetky jazyky (angličtinu, nemčinu, francúzštinu...). Znamená to,že ak navrhnete ilustráciu a zvíťazíte v hlasovaní, bude táto ilustrácia k dispozícii pre všetky verzie.

Ako to funguje

Výber sa uskutoční raz za mesiac podľa daného postupu. Tento mesiac:

 1. Navrhovanie ilustrácií

  30. apríla o 22:00 » 5. mája o 21:59

  Každý môže navrhnúť ilustrácie pomocou Čiernej perly

 2. Hlasovanie

  5. mája o 22:00 » 14. mája o 21:59

  Po potvrdení ilustrácií budú o nich hlasovať hráči všetkých jazykov

 3. Výber

  Vyberú sa najpopulárnejšie ilustrácie a budú roztriedené podľa kategórií

 4. Publikovanie

  26. mája o 05:00

  Vybrané ilustrácie budú publikované on-line vo všetkých jazykoch Howrse

Odmeny

Navrhovanie ilustrácií môže byť celkom lukratívne. V deň, kedy bude ilustrácia publikovaná, hráč za každú ilustráciu získa:

 • 10 000 equus
 • Rôzny počet pasov za rôzne druhy ilustrácií:
  • pommeor4 000 4000 pasov za neobmedzený počet použití sfarbenia Zlaté jablko a 2 000 2000 pasov za sfarbenie s obmedzeným počtom použití.
  • rayonhelios3 000 3000 pasov za krajinu Héliovho lúča

Ak po hlasovaní vaša ilustrácia nebola vybraná, budú vám vrátené kupóny použité na jej návrh.