Príručka chovateľa

Dodržiavanie pravidiel

Od všetkých hráčov sa očakáva:

  • správať sa zdvorilo a úctivo pri spolupráci so všetkými členmi komunity Howrse – to zahŕňa hráčov, moderátorov (ktorých mená sú zelené) a administrátorov (ktorých mená sú tučným a modrou farbou)
  • Dodržiavajte pravidlá správania všade na stránke. Tieto pravidlá nájdete na stránke Moja Karma
  • dodržiavať pravidlá týkajúce sa komunitných priestorov (súkromná schránka atď.).