Príručka chovateľa

Bonus

Získavanie bonusov

Po každom zdolaní výzvy si môžete vybrať bonus z 3 náhodných.

Navrhované bonusy sa líšia podľa obťažnosti výzvy a vášho aktuálneho prahu.

Typy bonusov

Nájdete tu 4 typy bonusov:

  • manualcardBožská karta: Umožňuje vám pridať božskú kartu na ruku. Ak už na ruke máte 6 božských kariet, niektorú budete musieť vymeniť.
  • rowguebonuslevel1Zvýšenie úrovne: Umožní vám zvýšiť úroveň jednej alebo viacerých kariet. Keď sa zvýši úroveň karty, zvýšia sa aj všetky jej schopnosti, a to o 1.
  • rowguebonusenergy1Doplnenie energie: Umožní vám obnoviť energiu jednej alebo viacerých kariet.
  • manualboosterUrýchľovače: Umožnia vám pridať urýchľovač do inventára. Tieto urýchľovače môžete použiť pri pokuse zdolať výzvy v miestnostiach. Po použití sa vytratia.

Bonusy na konci hry

Na konci každej hry Vzostup na Olymp stratíte všetky svoje získané bonusy.

V ďalšej hre však získate nové.