Príručka chovateľa

Miestnosti a výzvy

Prahy a miestnosti

Na výhru v režime Vzostup na Olymp musíte prekonať určitý počet prahov (3) a poraziť šéfa.

Každú úroveň tvorí 7 miestností.

Začínajte v prvej miestnosti s prahom 1.

Každá miestnosť ponúka vlastnú výzvu s rôznymi úrovňami obťažnosti:

  • difficulty1Ľahká: Na dokončenie potrebujete jednu náhodnú schopnosť
  • difficulty2Stredná: Na dokončenie potrebujete dve náhodné schopnosti
  • difficulty3Náročná: Na dokončenie potrebujete tri náhodné schopnosti

Čím náročnejšia je výzva, tým lepšia je odmena.

Zdolanie výzvy

Na zdolanie výzvy musíte zbierať požadované schopnosti pomocou božských kariet alebo urýchľovačov.

Vybrať si môžete až 3 božských kariet a toľko urýchľovačov, koľko len chcete.

Percento uvádza vašu šancu na úspech s vybranými kartami.

Na zdolanie výzvy nepotrebujete 10%, no ak spadnete pod toto číslo, máte väčšiu šancu, že neuspejete.

Energia božských kariet

Pri vzostupe na Olymp má každá božská karta mierku energie.

Ak niektorú z kariet použijete na zdolanie výzvy, stratí niekoľko bodov energie (1).

Kartu, ktorej energia sa minula, nemôžete použiť na zdolanie výzvy.

Energia karty sa môže doplniť pomocou bonusu na konci výzvy.