Príručka chovateľa

Božské karty

Božské karty

Každý špeciálny kôň je prepojený s božskou kartou.

Tieto karty sa používajú pri vzostupe na Olymp na presúvanie miestnosťami a súboj so šéfom.

Božské karty špeciálnych koní sa odomknú, hneď ako budú špeciálne kone vo vašom žrebčíne.

Posilňovanie a zvyšovanie úrovne božských kariet

Božské karty sa delia podľa svojej moci, ktorú vyjadruje počet hviezd.

Tieto hviezdy tiež predstavujú ich úroveň.

Každá božská karta začína na úrovni 1.

Počet ich hviezd určuje maximálnu úroveň, akú môžu dosiahnuť.

Napríklad karta s 3 hviezdami môže dosiahnuť maximálnu úroveň 3.

Schopnosti

Každá božská karta prichádza s 4 schopnosťami v rôznych mierkach:

  • Vedenie
  • Agilita
  • Inteligencia
  • Sila

Tieto schopnosti sa používajú na prekonávanie prekážok v režime Vzostup na Olymp a súboji so šéfom.

Zlepšujú sa spolu s úrovňou jednotlivej božskej karty.

Ruka hráča

Každá hra Vzostup na Olymp sa začína s 3 kartami na ruke.

Na ruku si môžete vziať ďalšie karty vďaka bonusom, ktoré vyhráte na konci výzvy.

Na ruke však nemôžete mať viac ako 6 kariet.

Karty na ruke sa obnovia na konci každej hry Vzostup na Olymp.

Všetky božské karty sa vrátia na úroveň 1.

Karty, ktoré nenastavíte ako obľúbené, sa z ruky odoberú.