Príručka chovateľa

Základná myšlienka

Čo je vzostup na Olymp?

Vzostup na Olymp je herný režim spojený so špeciálnymi koňmi.

V tomto režime používate špeciálne kone zo svojho žrebčína alebo hry vo forme kariet.

Tieto karty vám pomôžu zdolať prekážky, prekonať prahy a čeliť šéfovi na vrchole Olympu.

Hra sa spúšťa v režime Vzostup na Olymp

Každá hra v režime Vzostup na Olymp si na spustenie vyžaduje, aby ste utratili mince.

V závislosti od typu mincí, ktoré použijete, sa zmenia vaše začiatočné karty, ako aj karty, ktoré môžete získať počas samotného vzostupu.

  • rowguenormalticketObolusy vám umožňujú hrať s božskými kartami v hre. 1 dostanete každý deň, ak sa prihlásite, no môžete si ich kúpiť aj pomocou pasov.
  • rowguespecialticketDrachmy vám umožňujú hrať s vlastnými božskými kartami, ktoré závisia od špeciálnych koní vo vašom žrebčíne. 1 dostanete každú 5. odohratú hru, no môžete si ich zakúpiť aj pomocou pasov.

Dokončenie hry v režime Vzostup na Olymp

Ak chcete hru Vzostup na Olymp zdolať, musíte poraziť šéfa na jeho vrchole.

Ak sa vám počas vzostupu nepodarí prekonať niektorú z prekážok na ceste, prehrávate.

Po skončení hry môžete pomocou ďalších mincí spustiť novú.