Príručka chovateľa

Predaj koní

Kone je možné predávať a nakupovať medzi hráčmi výmenou za Equus alebo pasy.

Po každom predaji sa 10 % z konečnej čiastky použije na naplnenie pokladničky Pokladnička.

Napríklad ak predáte koňa za 5 000 equus, na váš účet sa poukáže 4 500 equus500 equus pôjde do vašej pokladničky.

Keď sa pokladnička naplní, budete môcť odomknúť špeciálne dočasné ponuky.

Hneď ako dáte koňa do predaja, prestávate sa o neho starať. Jeho činnosti sa automaticky prerušia a kôň prestane rásť. Hneď, ako ho niekto kúpi, začne znova rásť obvyklým spôsobom. Vezmite na vedomie, že kôň prestane starnúť ihneď, ako je daný na predaj, napriek tomu, že sa o neho chovateľ v daný deň postaral.

Nemôžete kúpiť späť koňa, ktorého ste predali, po dobu 10 dní od predaja.

Aukcie

Pri predaji koňa na aukcii môžete nastaviť počiatočnú cenu. Potenciálni kupujúci budú robiť na túto cenu ponuky. Počas posledných 30 sekúnd sa pri zložení každej ponuky nejakým hráčom zresetuje čas zostávajúci do konca predaja na 30 sekundy(únd). Kôň pripadne hráčovi, ktorý na koniec predaja ponúkol najvyššiu cenu.

Počas aukcie sa zinkasujú peniaze od hráča, ktorý ponúkol najvyššiu sumu, a hráči, ktorí ponúkli nižšie sumy, získajú svoje peniaze späť. Ak do 48 hodín nikto neponúkol žiadnu sumu, kôň zostane predávajúcemu.

Aukcie, v ktorých ešte nebolo ani raz prihodené, sa môžu zrušiť.

Hráči s účtom Pegas môžu dražiť za pasy.

Priamy predaj

Priame predaje vám umožňujú predávať kone rýchlejšie v porovnaní s aukciami. Priamo si vyberiete predajnú cenu za koňa a je možné kedykoľvek ho kúpiť.

Ak si nikto nekúpil vášho koňa, môžete zrušiť priamy predaj. Príslušný kôň sa automaticky vráti do vášho žrebčinca do 30 dní od začiatku predaja.

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

Rezervované predaje

Predaj môžete tiež rezervovať pre určitého chovateľa. Ak si vyberiete túto možnosť, koňa si bude môcť kúpiť iba hráč, ktorého ste si vybrali.

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

Bezpečný prístav

Toto je útulok pre kone. Kone a poníky tu môžu tráviť šťastné chvíle ďaleko od bežného ruchu pretekov.Môžete predať:

  • svoje kone za 500 equus
  • svoje jednorožce a kone iného plemena ako jednorožce, ktoré sa narodili dvom jednorožcom, za 2 000 equus

Predať koňa do útulku nie je rovnaké ako predať ho hráčovi. Po dokončení predaja koňa nemôžete odkúpiť späť a predajná cena je pevne daná.