Príručka chovateľa

Vaše plemenné zvieratá

Žrebčíny

Žrebčíny umožňujú znovu zoskupiť kone, ktoré vám patria, bez ohľadu na to, kto je ich chovateľom.

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

Na každých 60 aktívnych dní môžete zaregistrovať jeden žrebčín navyše až do počtu 5 žrebčínov.

Vytvorením členstva na účet Pegas si môžete zaregistrovať až 50 žrebčínov. Navyše si všetky žrebčíny môžete zoskupiť do 5 kategórií, kde každá bude mať inú farbu, takže ich budete môcť rýchlejšie vyhľadať.

Prípony

Každý žrebčinec si môže získať meno a postaviť svoju reputáciu na koňoch, ktoré vychoval. Môžete si zaregistrovať príponu a túto potom pridávať k menám koní, ktoré ste vychovali. Budúci majitelia koní vychovaných vo vašom žrebčinci nemôžu túto príponu odstrániť. A naopak, nesmie sa pridávať k menám koní, ktoré sa nenarodili vo vašom žrebčinci.

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

Na každých 30 aktívnych dní môžete vytvoriť dodatočnú príponu. Ešte viac prípon získate ak sa prihlásite na účet Pegas.

Môžete mať niekoľko prípon a priraďovať ich podľa plemien, ktoré využívate, napríklad, ak chcete rozlišovať medzi rodmi v rámci konkrétneho žrebčína so zameraním na také či onaké plemeno.

Plemená a modrá hviezdička

Na Howrse je množstvo rozličných plemien, ako pre kone, tak aj pre poníky. Čistokrvné plemená môžete oddeliť od zmiešaných plemien na karte Genetika na záznamoch koňa. Okrem toho, čistokrvné kone majú na stránkach predaja a pripustenia modrú hviezdu.

Podmienky chovu

V rámci starostlivosti o kone môžete nájsť rastové body alebo bonusy (bič, tuba s mazivom atď.) a získať Equus (napríklad s misiami alebo súťažami). Akonáhle však prebudíte viac ako 1 000 koní za deň, tieto výhody sa automaticky vypnú. Nasledujúci deň sa znova aktivujú.