Príručka chovateľa

Genetika

Genetický potenciál

Genetický potenciál koňa sa vypočíta podľa genetického potenciálu a NLOP jeho rodičov.

Keď sa už žriebä narodí, jeho genetický potenciál už nie je možné rozvíjať

Vrodené schopnosti a vývoj schopností počas hry a plnenia misií sa nezahŕňajú do genetického potenciálu. To znamená, že schopností koňa môžu presahovať hodnoty uvedené v jeho genetickom potenciáli.

Hviezdička udelená za znamenitosť

Odmenou za znamenitosť je zelená hviezdička, ktorú nájdete v údajoch o genetickom potenciáli koňa. Znamená, že kôň v danej schopnosti vyniká. Je vzácna, pretože predstavuje vrchol chovateľovho úsilia pri tréningu a pri starostlivom výbere plemenných koní. Udeľuje sa výnimočným koňom!

Ak chcete získať hviezdu dokonalosti, kôň musí dosiahnuť 100% genetického potenciálu v danej schopnosti. Je možné získať ďalšie hviezdy za schopnosti za každých 10% genetického potenciálu, ktoré získa v schopnostiach.

Hviezdy dokonalosti môže žriebä získať len pri narodení, keďže genetický potenciál koňa sa už neskoršie zmeniť nedá.

Vrodené schopnosti

Sú to schopnosti, ktoré má kôň už od narodenia. Nie všetky žriebätá majú vrodené schopnosti. Tie závisia od rodičov žriebätka, ich genetického potenciálu a ich NLOP. Žriebä sa môže narodiť napríklad s výdržou 10%.

Žriebä sa nemôže narodiť s negatívnymi schopnosťami. Ak je priemerné NLOP rodičov nižšie než 0, žriebä nebude mať žiadne vrodené schopnosti.

Tieto vrodené schopnosti sú dané od narodenia. Pripočítajú sa ku genetickému potenciálu.

Nezabudnite, že vrodené schopnosti sa integrujú do schopností koňa, preto je možné prekonať hodnotu uvedenú v genetickom potenciáli. A práve táto efektívna hodnota sa hodnotí pri posudzovaní minimálnej požiadavky na schopnosti pri kvalifikácii do súťaží.

NLOP

Hodnota NLOP je génový index. Zohráva úlohu pri chove, keďže NLOP hodnoty rodičov vplývajú na genetický potenciál a schopnosti žriebäťa pri narodení.

Vypočítava sa na základe:

  • úroveň tréningu koňa v jeho troch najlepších schopnostiach
  • počet súťaží, ktoré kôň vyhral, pričom ideálny počet je 20 výhier.
  • vek koňa, NLOP môže dosiahnuť 100 iba od veku 10 rokov

Na základe týchto parametrov bude hodnota NLOP vždy niekde medzi -100 a +100, pričom -100 je minimálna a +100 je maximálna hodnota, ktoré kôň môže dosiahnuť.

Čím sú hodnoty NLOP rodičov vyššie, tým sú vyššie šance, že žriebä bude mať vysoký genetický potenciál a počiatočné schopnosti.

Navyše, ak je priemerná hodnota NLOP rodičov pod 0, žriebä nebude mať žiadne počiatočné schopnosti.

Aby ste získali čo najlepšie žriebätá, odporúča sa vybrať za partnerov kone s vysokou hodnotou NLOP, alebo aspoň s pozitívnou hodnotou, napr. kone, ktoré sú dobre trénované a dosahovali dobré výsledky na pretekoch.