Príručka chovateľa

Chov

Pripúšťanie

Kone môžete rozmnožovať od 2 rokov a 6 mesiacov.

So svojimi žrebcami môžete:

  • Zverejňovať verejné ponuky na pripustenie, maximálne 300 za deň.
  • Zverejňovať rezervované ponuky na konkrétne kobyly vrátane vlastných kobýl.

So svojimi kobylami môžete:

  • Vyberať z verejných pripustení.
  • Prijímať rezervované ponuky vrátane ponúk od vlastných žrebcov.

Každé pripúšťanie stojí od 500 equus do 7 500 equus, ak žrebec nie je váš.

Na základe vašej rezervy Equus budete musieť zaplatiť ešte aj od 100 equus do 2 500 equus za veterinárnu starostlivosť.

Tehotenstvo

gravidita trvá 12 mesiacov. Začiatkom 8. mesiaca môžete za 50 Equus požiadať o ultrazvuk, aby ste vopred zistili pohlavie, plemeno a sfarbenie žriebäťa. Po dosiahnutí tejto fázy, môže kobyla prijímať len misie.V 12. mesiaci tehotenstva musíte zavolať zverolekára a uistiť sa, že kobyla je ustajnená v jazdeckom centre. Ak nezavoláte zverolekára, o žriebä prídete.

Keď sa žriebä narodí, môžete mu dať meno a začať sa o neho starať. Keď sa v 6. mesiaci osamostatní od matky, budete ho musieť ustajniť v jazdeckom centre.

Ožrebenie je jediná činnosť, ktorá môže nastať aj po polnoci konského času.

Majte na pamäti, že nemusí byť najvýhodnejšie skrížiť kobylu, ktorá vyniká napríklad v drezúre, so žrebcom, ktorého prednosťou je rýchlosť. Potomstvo v skutočnosti nemusí vynikať ani v jednej z týchto vlastností. Preto je lepšie uprednostniť kríženie príbuzných plemien.

Ožrebenie je pre kobylu vyčerpávajúca skúsenosť. Medzi narodením žriebätka a ďalším pripustením preto musí byť interval aspoň 10 mesiacov.

Valasi

Žrebcov môžete nechať vykastrovať vo veku od 2 a pol do 6 rokov. Z koňa sa tak stane valach. Už sa nebude môcť rozmnožovať, ale získa výrazné bonusy (výdrž: +8; rýchlosť: +8; drezúra: +4). Kastrácia koňa trvá prinajmenšom dve hodiny.

Vezmite prosím na vedomie, že valach nemôže získať Diov bleskový šíp a že kastrácia je nevratná.

Žriebä

Ožrebenie prebehlo hladko a narodilo sa žriebä. Jeho plemeno je dané dominantným plemenom jeho predkov, ak nie sú čistokrvné. Jeho sfarbenie je náhodne vybrané z farieb schválených pre plemeno žriebäťa.

Potenciál vášho žriebätka závisí od genetických vlastností jeho rodičov, ale tiež od úrovne ich tréningu a od ich úspechov v súťažiach.

Narodené žriebätká zostávajú s matkami, v tom istom boxe, kým nedovŕšia vek 6 mesiacov. Počas tejto doby nemusia byť ustajnené a kŕmia sa výhradne materským mliekom.

Jednorožce

Jednorožce sú veľmi vzácne a rozmnožujú sa takmer rovnako ako obyčajné kone.

Rozmnožovanie je možné iba medzi jednorožcami rovnakého plemena. Na získanie žriebäťa jednorožca budete potrebovať trochu šťastia.

Každý deň môžete aktivovať 2 relácie pripúšťania jednorožcov, ktoré sa aktivujú, keď budete chcieť. Relácia sa aktivuje v okamihu, keď po vašom potvrdení pripustíte kobylu jednorožca. Od toho okamihu máte 60 sekúnd na pripustenie všetkých ostatných kobýl jednorožcov, ktoré chcete pripustiť.

Po využití oboch relácií pripustenia musíte počkať do ďalšieho dňa (po dennej aktualizácii), aby ste mohli znova pripustiť svoje jednorožce.

Nezabudnite, že jednorožec sa môže páriť až po aspoň 10 skutočných hodinách od jeho počatia alebo od jeho predošlého párenia.Preto si možno budete chcieť rozvrhnúť svoje relácie pripúšťania.

Oslíky

Oslíky sa rozmnožujú len trikrát za život a výhradne s iným zvieraťom toho istého druhu. Je to jediný druh v hre, ktorého genetický potenciál sa s každou generáciou znižuje.
Ak je samčí osol na predaj, všetky jeho ponuky párenia, ktoré neboli prijaté samicou, budú zrušené.

Ťažné kone

Ťažné kone sa za svoj život môžu rozmnožovať len 3-krát, a to len s iným ťažným koňom.

Keď sa ťažný kôň ponúkne na predaj, čakajúce pripustenia, ktoré ešte neboli akceptované kobylou, sa zrušia.