Príručka chovateľa

Rozety

Rozety sú odmeny, ktoré získate výhrou v určitých súťažiach so 75 alebo viac percentami prestíže. Keď váš kôň vyhrá rozetu, získate dvojnásobok Equus za danú súťaž. Avšak nemôžete vyhrať tú istú rozetu s tým istým koňom viac ako jedenkrát.

Trofeje

Čím viac roziet vyhráte, tým viac trofejí môžete získať pre vaše kolekcie.