Príručka chovateľa

Preteky

Keď má kôň 3 roky, môže sa zúčastniť pretekov! Aby mohol súťažiť, musíte mu prideliť špecializáciu na jeden z typov pretekov a dať mu prikrývku, sedlo a uzdu, ktoré sa zhodujú so špecializáciou.

Vďaka súťažiam máte možnosť zarábať podľa svojich úspechov a súčasne zvyšovať schopnosti svojich koní. A pretože ich potenciál nie je nekonečný, nastane deň, keď už nebude možné zlepšovať schopnosti koňa súťažením.

Každé preteky majú úroveň náročnosti, ktorá určuje minimálnu a maximálnu úroveň zručnosti pre kone, ktoré do nich majú prístup, a to bez ohľadu na zvolenú disciplínu. Každé jazdecké centrum nastavuje pre svoje preteky potrebnú úroveň náročnosti.

Na začiatku bude mať váš kôň prístup len k pretekom pre kone s menej ako 20 víťazstvami. Keď dosiahne 20 víťazstiev, všetky očakávajúce registrácie do pretekov budú zrušené. Následne bude mať prístup k pretekom s vyššou prestížou.

Na preteky nemôžete poslať viac ako 2 kone z jednej stajne.

Na stránke profilu každého koňa, medzi ostatnými informáciami, nájdete súhrn víťazstiev a výsledky pretekov.

Preteky Klasického jazdenia

Preteky Klasického jazdenia sú pre kone so špecializáciou na Klasické jazdenie, ktoré majú uzdu a sedlo pre tento typ. Existujú 4 druhy pretekov:

Rýchlostné preteky v cvale a v kluse sa obmedzujú na kone, ktoré dosiahli určitú úroveň cvalu, resp. klusu. Ak sa majú stať kone šampiónmi, musia tiež mať dosť bodov schopností, pokiaľ ide o rýchlosť a drezúru.

Prekážkový dostih je fyzicky veľmi náročná disciplína, ktorá si vyžaduje veľkú výdrž, ako aj tiež dobrú schopnosť skákania a veľkú poslušnosť. Zaregistrovať sa môžu iba kone s určitou úrovňou výdrže.

Parkúrové skákanie je disciplína, ktorá si vyžaduje vynikajúcu schopnosť skákania a výbornú flexibilitu. Keďže sa pri týchto pretekoch meria čas, kôň zručný v parkúrovom skákaní musí byť zároveň schopný prejsť čo najrýchlejšie cez prekážky. Zaregistrovať sa môžu iba kone s určitou úrovňou skákania. Pri parkúrovom skákaní sa kone môžu dopustiť chyby, ktorá im pridá jednu sekundu k záverečnému skóre.

Preteky v drezúre zohľadňujú krok koňa, t. j. jeho cval a klus, ale predovšetkým jeho schopnosti drezúry. Zaregistrovať sa môžu iba kone s určitou úrovňou drezúry. Raz za čas sa koňovi zadarí a podá výnimočný výkon, vďaka čomu sa zvýši vaše skóre a získate bonus vo výške 100 Equus.

Preteky Westernového jazdenia

Preteky Westernového jazdenia sú pre kone so špecializáciou na Westernové jazdenie, ktoré majú uzdu a sedlo pre tento typ. Existuje 5 druhov pretekov:

Obiehanie barelov je časová disciplína, ktorá si vyžaduje rýchlosť, výdrž a schopnosť cvalu. Cieľom je čo najrýchlejšia kľukatá jazda okolo troch sudov bez toho, aby ste ich zhodili. Zaregistrovať sa môžu iba kone s určitou rýchlosťou.

Cutting je disciplína, ktorá si vyžaduje veľkú výdrž a rýchlosť, aby ste udržali teľa pod kontrolou. Cutting si okrem toho vyžaduje vysokú úroveň drezúry. Zaregistrovať sa môžu iba kone s určitou úrovňou výdrže.

Reining je drezúrová disciplína, ktorá prebieha v cvale. Vyžaduje sa aj vysoká výdrž. Zaregistrovať sa môžu iba kone s určitou úrovňou cvalu.

 

Westernové jazdenie je disciplína, ktorá si vyžaduje vynikajúce schopnosti klusu, ako aj poslušnosti. Zaregistrovať sa môžu iba kone s určitou úrovňou klusu. Kone môžu dostať penále, ktoré im pridajú jednu sekundu k záverečnému skóre.

Trail class je westernový ekvivalent drezúry v anglickom jazdení. Kone v trail classe potrebujú vynikajúce schopnosti drezúry. Okrem toho musia mať dobré schopnosti klusu a skákania. Zaregistrovať sa môžu iba kone s určitou úrovňou drezúry.

Morálka

Všimnite si, že keď kôň v hre dovŕši 60 alebo viac služobných dní a neskončí v pretekoch prvý, môže stratiť časť morálky. Nemusíte sa však obávať, túto stratu kôň rýchlo dobehne, keď mu doprajete krátky odpočinok a zopár maškŕt.

Bonusy

Môžete koňom udeliť bonusy, aby mali lepší výkon na pretekoch. Určité bonusy môžete nájsť pri plnení misií s vašimi koňmi (ako napríklad čistič kopýt alebo hrebeň). Ďalšie bonusy si môžete kúpiť, keď navštívite obchod alebo Čierny trh. Pri výpočte výsledku pretekov, bonusy sú priamo aplikované na schopnosti a majú vplyv na finálny výsledok.

Noví hráči, ktorí začnú hru, získajú špeciálny bonus. Nebuďte prekvapení, ak niektoré kone dosahujú vynikajúci výkon. Dostali len malú pomoc na úspešný štart v hre!

Preteky pre kone nízkej úrovne

Niektoré preteky sú určené len pre kone nízkej úrovne. Sú to kone, ktoré:

  • mali na konte menej ako 20 víťazstiev;
  • nemajú žiadnu schopnosť na úrovni viac ako 2180
  • ktoré nemajú žiadnu schopnosť s genetickým potenciálom na úrovni viac ako 3070

Táto hodnota sa každú noc prepočítava.