Príručka chovateľa

Schopnosti a tréning

Schopnosti

Na Howrse je šesť schopnostných kategórií:

 • výdrž
 • rýchlosť
 • drezúra
 • cval
 • klus
 • skákanie

Maximálna úroveň schopností, ktoré môže kôň za svoj život dosiahnuť aktivitami, ktoré bude vykonávať, je daná od narodenia a závisí od jeho plemena a predkov. Líši sa preto u každého koňa a to aj v rámci jedného plemena. Ako však hovorí logika, z klusáka sa nikdy nestane špičkový šampión v cvale! Vzhľadom na to, že potenciál koňa sa nedá zvyšovať donekonečna, nastane chvíľa, keď sa váš kôň už nebude ďalej zlepšovať. Je len na vás, aby ste schopnosti svojho koňa rozvinuli naplno!

Existujú tri základné spôsoby rozvoja schopností vášho koňa:

 • jazda
 • tréning
 • preteky

Venujte pozornosť zdraviu vášho koňa. Ak ho trénujete, nechávate ho jazdiť alebo zapisujete na preteky a jeho zdravie nie je 100%, nezíska maximálny počet schopnostných bodov. Ak váš kôň nezíska maximálne schopnosti, nebude ich môcť znovu získať neskôr.

Existujú ešte dva ďalšie spôsoby na vylepšenie schopností:

 • Hry so žriebäťom vo veku od 8 do 16 mesiacov. Pri hrách so žriebäťom môžete získať až 60 bodov schopností.
 • Misie sa začnú objavovať, keď kôň dosiahne vek 2 rokov. Stratíte pri nich 30 % energie. Zlepšenie schopností závisí o kvality misií v centre, v ktorom je váš kôň ustajnený. Misie umožňujú koňovi alebo poníkovi získavať body schopností v dvoch kategóriách s najväčším potenciálom. Upozorňujeme, že schopnosti získané za misie sa prestanú zlepšovať, keď kôň dovŕši 25 rokov!

Keď dokončíte rozvoj schopností koňa, príslušné schopnosti sa zobrazia zvýrazneným písmom na stránke genetického potenciálu koňa. Dovŕšenie vývoja znamená splnenie tréningu a jázd a získanie všetkých možných schopností, ktoré si môže kôň osvojiť v súťažiach.

Tréning

Tréning pre jazdy začína vo veku 1 rok a 6 mesiacov. Sú 2 typy jázd. S každou sa tvoria špecifické schopnosti:

 • Jazdy v lese rozvíjajú drezúru, cval a skákanie
 • Jazdy na horách rozvíjajú výdrž, rýchlosť a klus

Budete vidieť hviezdičky v rámčeku pre schopnosti (uprostred stránky koňa), ktoré budú pribúdať. Nezabudnite, že získavanie schopností je obmedzené a po určitom čase váš kôň už nebude počas jázd nič získavať.

Keď kôň dovŕši vek 2 roky, môžete ho začať trénovať. Pre každú schopnosť sa vyžaduje špecifický tréning. Každý tréning trvá 3 hodiny. Počas dňa u koňa môžete kombinovať niekoľko typov tréningov, no vždy skontrolujte jeho úroveň energie, ako aj čas v hre, aby stihol ísť včas na odpočinok. Nezabudnite, že ho musíte uložiť na spánok najneskôr o 22:00!

Keď váš kôň dosiahne vek 5 rokov, môžete s ním ísť na jazdy po pláži. Sú to špeciálne jazdy, počas ktorých môžete alokovať schopnosti koňa presunutím jednej schopnosti do druhej. Čím je jazda dlhšia, tým je prenos schopností väčší. Upozornenie: prenos je obmedzený a zodpovedá 2.5% genetického potenciálu koňa.

Nezabudnite, ak morálka vášho koňa nie je na úrovni 100, keď si pôjde zajazdiť na pláž, prenos schopností bude horší ako optimálny a straty budú trvalé.

Bonusy

Zobrazujú sa v rámčeku na stránke koňa. Sú to body pridané ku schopnosti, ale nemali by sa zamieňať za schopnosti samotné. Môžu znamenať výhodu vo výsledkoch súťaží, nepočítajú sa však do minima požadovaného pre účasť v súťažiach.

Môžu byť založené na:

 • v jazdeckom centre, kde je kôň ustajnený podľa svojej prestíže
 • s rôznymi predmetmi zakúpenými v obchode, na čiernom trhu alebo nájdenými počas aktivít, ktoré kôň vykonáva

Zobrazujú sa tiež so znakom + pred ním, keď prejdete myšou cez okno „Schopnosti“.