Príručka chovateľa

Obchod

Nájdete tu všetko, čo potrebujete, aby ste sa postarali o svojho koňa. V rôznych oddeleniach si môžete kúpiť:

  • potrava a maškrty pre radosť, ktorými koňa potešíte
  • výstroj potrebný na vstup na preteky
  • bonusy na zlepšenie výkonu vášho koňa

Cena určitých predmetov závisí od nákupu a predaja inými hráčmi.

Na tejto stránke, v pravej dolnej časti, môžete vidieť predmety, ktoré máte v inventári a plánujete pre obnovenie zásob. Ak je to potrebné, tieto predmety môžete v obchode predať. Obchod ich kúpi za cenu nižšiu, ako je požadovaná cena. Môžete tiež predať trus vyprodukovaný koňmi. Ak chcete niečo predať do obchodu, kliknite na stránke obchodu na „Predať predmety“.

Nezabudnite, že predať môžete iba to, čo máte vo svojom inventári.