Príručka chovateľa

Ustajnenie vášho koňa

Koňa po odstavení rýchlo ustajnite v jazdeckom centre, aby ste ho mohli uložiť na spánok.

Koňa ustajníte kliknutím na odkaz v pravom hornom rohu stránky, kde si vyberiete jazdecké stredisko. Jazdecké stredisko si môžete vybrať podľa ceny za služby alebo podľa jeho prestíže. Môžete tiež vyhľadať jazdecké stredisko konkrétneho hráča a to tak, že uvediete jeho užívateľské meno.

Po voľbe jazdeckého strediska sa musíte rozhodnúť o dĺžke pobytu koňa a svoj výber potom jednoducho potvrdiť. Samozrejme, že nemusíte všetky svoje kone ustajniť v tom istom jazdeckom stredisku. Strediská môžete okrem toho meniť tak často, ako sa vám páči.

Ustajnenie môžete predĺžiť pomocou ikony pri dátume ukončenia na stránke vášho koňa. Manažér centra rozhodne o prijatí alebo odmietnutí vašej žiadosti. Okrem toho môžete poprosiť manažéra o rezerváciu boxu v jeho inštitúcii.

Výber strediska

Jazdecké stredisko, ktoré si vyberiete, ovplyvní predovšetkým:

  • veľkosť boxu: čím je box väčší, tým viac morálky získa v ňom uložený kôň po prebudení
  • kvalita použitej podstielky: kobyly prídu o menej energie počas pôrodu, ak je kvalita podstielky dobrá
  • Peniaze, ktoré získate za misie ukončené vašimi koňmi: cena sa vypočítava automaticky podľa prestíže ustajneného koňa. (cena, ktorá sa zobrazuje na stránke centra, je čiastka prijatá vlastníkom koňa, ktorý misiu vykonal)
  • prestíž lúky: čím je prestíž lúky vyššia, tým viac krmiva zdarma bude môcť kôň zjesť na pastvine
  • ak je jedlo k dispozícii, ako napríklad seno, ovos, mrkvy alebo kaše: môžete nejaké podať svojim koňom, pričom nemusíte míňať zo svojich zásob.
  • vybavenie, z ktorého ustajnené kone môžu zdarma profitovať, ak majú príslušnú špecializáciu
  • Umiestnenie jazdeckého centra: schopnosti sa budú zvyšovať dvojnásobnou rýchlosťou počas jázd, ak je umiestnenie jazdeckého centra zhodné s typom jazdy, na ktorú kôň ide.

Prípady kúpenia alebo vysťahovania koňa

Nezabudnite skontrolovať profilovú stránku centra, kam chcete ustajniť svojho koňa, aby ste sa vyhli ľubovoľným prekvapeniam, keďže ustajnenie koňa tam nebudete môcť zrušiť. Kôň tam zostane toľko dní, koľko ste zaplatili. Existuje jedna výnimka: keď hráč kúpi koňa, ktorého ustajnenie už bolo rezervované, môže ho zrušiť do 7 dní po nákupe.

Ak bol váš kôň vysťahovaný z boxu, v ktorom bol, pretože sa box príliš opotreboval alebo sa jazdecké centrum vymazalo:

  • buď sa vám vrátia zvyšné výdaje za ustajnenie,
  • alebo ak refundácia nie je možná, váš kôň sa prevedie do boxu rovnakej kvality v Owovom jazdeckom centre po zvyšné obdobie, ako tam kôň zostane. Ak chcete, do 7 dní po prevedení môžete zrušiť ustajnenie svojho koňa.

Zrušením ustajnenia koňa nezískate právo na refundáciu.