Príručka chovateľa

Vaše pasy

Pasy sú mena používaná v hre. Dávajú vám prístup k lepším službám a produktom, ako sú tie, ktoré môžete získať za Equus.

Pasy vám umožňujú:

Ak chcete získať pasy:

  • je niekoľko rozličných platobných metód. Na stránke pasov získajte o nich viac informácií.
  • po 30.. dni na lokalite Howrse môžete každých 30 dní naplnením meradla na základe vašich herných činností získať 100 100 pasov
  • pasy môžete vyhrať, ak dáte kone na predaj ako zámenu za pasy a hráči ich kúpia
  • počnúc vaším 15. aktívnym dňom, budete môcť získavať pasy spĺňaním denných cieľov.

Ak chcete získať pas niektorým z týchto spôsobov, musíte mať potvrdenú e-mailovú adresu alebo ak máte menej ako 16 rokov, hru vám musia potvrdiť rodičia.