Príručka chovateľa

Zdieľanie vášho účtu

Odteraz môžete umožniť autorizovaným priateľom získať prístup k vášmu účtu a starať sa oň, keď nie ste dostupní. Tlačidlo Zdieľanie účtu umožní vašim priateľom so spoločnou správou získať k vášmu účtu prístup na 30 dní, až kým sa neprihlásite opäť. Vďaka tomu budú mať obmedzený prístup k vášmu účtu. Môžu sa starať o vaše kone, ale nebudú môcť v žiadnom prípade vymazať váš účet, jazdecké centrum ani žrebčíny, a takisto nebudú môcť predávať vaše kone.

Výstraha: Spoločnú správu vášho účtu by ste nemali zveriť niekomu, koho nepoznáte. Všetky neželané aktivity na vašom účte, ktoré vykoná jeho spolusprávca, sú na vašu zodpovednosť.