Príručka chovateľa

Čas pre vášho koňa

Deň koní

Kôň má vlastný deň, ktorý sa nezhoduje s našim reálnym dňom. História dňa sa zobrazuje na ľavej strane stránky koňa. Konský deň sa začína o 8.00, keď sa kôň prebúdza. Každý úkon, ktorý musí kôň vykonať, trvá určitý čas. Kŕmenie trvá napríklad 30 minút.

Kôň sa musí uložiť na spánok pred polnocou (konského času). Po tejto hodine už kôň nemôže vykonávať nič. Výnimkou je ožrebenie, ku ktorému môže dôjsť kedykoľvek. Ak chcete koňa udržiavať v čo najlepšej kondícii, nemali by ste ho ukladať na spánok neskôr než o desiatej večer.

Na konci dňa musíte svojho koňa uložiť na spánok. Za týmto účelom musí byť umiestnený do jazdeckého centra.

Žriebätá, ktoré majú menej ako 6 mesiacov, môžete uložiť na spánok, aj keď nie sú ustajnené v žiadnom jazdeckom centre.

Dospievanie

Keď je váš kôň uložený na spánok, automaticky narastie počas aktualizácie stránky (04:00). Keď sa zobudí, začne nový deň. V hre kone po každom prebudení narastú o dva mesiace.

Ak ste svojho koňa neuložili na spánok, počas noci automaticky nenarastie. To znamená, že ak nehráte, kôň nebude rásť. Ak chcete, aby podrástol bez čakania do nasledujúceho dňa, musíte mať rastové body. Občas ich môžete nájsť po prebudení koňa (bude to uvedené v histórii). Ak žiadne nenájdete, môžete si rastové body kúpiť za pasy.

Na Čiernom trhu nájdete dva predmety, ktoré umožňujú vyhnúť sa rastovým pravidlám:

  • eaujouvence
  • Voda mladosti vám umožňuje nechať koňa zostarnúť na mesačnej báze počnúc 2. rokom života
  • brasmorphee
  • Morfeove ruky vám umožňujú nechať koňa zostarnúť, ako sa vám zachce, až do 30. roku života

Na rozdiel od bodov na pridanie veku sa tieto predmety musia vždy priradiť ku konkrétnemu koňovi.

Po dovŕšení 25. narodenín je kôň starší a jeho zdravie i schopnosti upadajú. Ak sa o neho budete dobre starať, môže sa dožiť až 35 rokov. Ak sa vám podarí získať Kameň mudrcov, váš kôň získa nesmrteľnosť a jeho schopnosti sa nikdy nezhoršia.