Príručka jazdeckého centra

Hodnotenia

Poradie jazdeckých centier

Jazdecké centrá sú nevyhnutné na to, aby hra správne fungovala. Ustajňujú kone a chovateľom umožňujú trénovať ich. Tieto centrá majú 3 typy zoradení:

  • prestíž
  • počet ustajnených koní
  • najobľúbenejšie centrá: toto hodnotenie sa vypočítava podľa počtu návštev, ktoré jednotliví hráči uskutočnili v predošlý deň. Je zbytočné si opakovane prezerať ich profilovú stránku, keďže sa započíta iba jedna návšteva.

Poradie súťaží

Na tejto strane môžete zobraziť hodnotenie najprestížnejších súťaží, celkový objem výhier a centrá, ktoré zorganizovali súťaže.

Najlepšie kone na Howrse pretekajú na týchto súťažiach.

Z dôvodu ocenenia pravidelnosti súťaže s prestížou vyššou ako 75% neaktívne dlhšie ako 5 dní strácajú za každý deň 1% z prestíže.