Príručka jazdeckého centra

Prestíž centra

Prestíž jazdeckého centra je hodnotenie, ktoré zobrazuje jeho kvalitu. Čím je prestíž vyššia, tým bude povesť centra lepšia a atraktívnejšia pre kone na ustajnenie. Nezabudnite pravidelne kontrolovať prestíž svojho centra, aby vaše hodnotenie stúpalo.

Závisí to od mnohých faktorov, ktoré sú rozdelené do piatich hlavných oblastí.

Komfort jazdeckého centra

Komfort jazdeckého centra zodpovedá kvalite boxov a službám, ktoré ustajneným koňom poskytujete. To pozostáva z:

  • veľkosti boxov
  • kvality podstielky
  • sprchy, ktorá môže aj nemusí byť súčasťou boxov
  • jedla, ktoré môže aj nemusí byť dostupné pre ustajnené kone (seno, ovos, mrkvy a kaša)
  • vybavenia, ktoré môže aj nemusí byť dostupné pre ustajnené kone, a kvality tohto vybavenia (podsedlovka, sedlo, uzda, ušane, bandáže)

Prestíž lúky

Lúky, ktoré poskytujete ustajneným koňom na pastvu, musia byť úrodné a v dostatočnom množstve.

Kapacita jazdeckého centra

Čím je vaše jazdecké centrum väčšie a čím viac koní v ňom ustajňujete, tým je jeho prestíž vyššia. Ideálne je mať 100 boxov (ďalšie boxy prestíž nezvýšia) a obsadenosť aspoň 50%.

Schopnosti ustajnených koní

Samozrejme, kone, ktoré ustajňujete, budú mať vplyv aj na prestíž vášho jazdeckého centra. Do úvahy sa bude brať najlepšia schopnosť každého koňa okrem špeciálnych koní.

Preteky

Päť pretekov, ktoré sa môžu vo vašom centre konať, majú vplyv na celkovú prestíž centra. Skontrolujte, akú prestíž poskytuje každý z nich.