Príručka jazdeckého centra

Fórum centra

Ako riaditeľ centra máte tiež vlastné fórum. Prístup na fórum si môžete riadiť sami podľa vašich predstáv. To znamená, že môžete buď obmedziť prístup hráčom, ktorí majú ustajnené kone vo vašom centre, alebo ho môžete nechať otvorené pre všetkých hráčov na Howrse.

Fórum je vaša zodpovednosť. Ste moderátor a je na vás, aby ste ho udržiavali v chode. Fórum si môžete vytvoriť a nastaviť na správcovskej stránke vášho jazdeckého centra.

Do fóra jazdeckého centra otvoreného pre všetkých chovateľov možno vstúpiť cez informácie o centre.