Príručka jazdeckého centra

Zamestnanci

Pre jazdecké centrum môžete najať zamestnancov.

Každý zamestnanec poskytuje počas svojej pôsobnosti bonus jazdeckému centru. Môžete zamestnať viacero zamestnancov naraz, no nemôžete zamestnať toho istého zamestnanca viackrát. Môžete mu však predĺžiť zmluvu pred jej vypršaním.

Občas môžete získať diplomy expertov, ktoré majú obmedzenú dobu trvania. Keď sa tak stane, všetci aktuálne zamestnaní zamestnanci sa stanú expertmi, kým je diplom experta aktívny. Bonus, ktorý jazdeckému centru prinášajú, sa zdvojnásobí.