Príručka jazdeckého centra

Misie

Vaše jazdecké centrum môže organizovať misie. Chovatelia koní, ktoré máte ustajnené, rozhodujú o tom, či by ste mali vo svojom centre zorganizovať misiu alebo nie. Získajú tak aj určité množstvo Equus a bodov schopností pre svojho koňa. Táto suma sa nebude brať od vás, takže nemusíte nič zaplatiť.

Odmeny za misie závisia od prestíže koní ustajnených v jazdeckom centre. Je však limitovaný počet misií, ktoré vaše jazdecké centrum môže denne ponúkať. Započítavajú sa len bežné kone.

Okrem toho zakaždým, keď niektorý z vašich ustajnených koní splní misiu, získate určité množstvo Equus alebo zdrojov v závislosti od najlepšej schopnosti daného koňa. Vy rozhodujete o tom, za akú časť misií sa budú rozdávať Equus (lekcia) alebo zdroje, a to v správe svojho jazdeckého centra. Typ získaného zdroja závisí od toho, kde sa jazdecké centrum nachádza:

  • Les: drevo
  • Hory: železo
  • Pláž: piesok

Množstvo zdrojov získaných na misiách je však obmedzené zásobami zdrojov. Zásoby sa obnovujú denne podľa prestíže vášho jazdeckého centra a nemôžu presiahnuť 2000 jednotiek.

Keď jeden z vašich ustajnených koní splní misiu, s ktorou za odmenu získa zdroje, ich množstvo sa zdvojnásobí, ak bol použitý ťažný kôň.