Príručka jazdeckého centra

Vylepšenia

Vylepšenia boxov

Aby bolo koňom ustajneným vo vašom jazdeckom centre pohodlnejšie, môžete zaobstarať vylepšenia a umiestniť ich do boxov podľa vlastného výberu:

  • vodné napájadlo: keď je v ňom voda, kone s napájadlom v boxe získajú 4-krát viac energie a morálky ako kone, ktoré ho nemajú k dispozícii.
  • sprcha: pri vykonávaní akcií minú kone so sprchou v boxe o 10% menej energie ako kone, ktoré ju nemajú k dispozícii.

Do boxu môžete umiestniť len jedno napájadlo a jednu sprchu.

Ak budete ponúkať sprchy a vodné napájadlá, zvýši sa hodnota prestíže jazdeckého centra.

Vylepšenia lúk

Aby ste zvýšili úrodu plodín a produkciu kráv vo vašom jazdeckom centre, môžete zaobstarať vylepšenia a umiestniť ich na lúky podľa vlastného výberu:

  • kŕmidlo: ak chováte kravy na lúke, kde sa nachádza kŕmidlo, vaše kravy budú produkovať o 30% viac kože.
  • traktor: ak máte traktor, úrodnosť plodín na lúke sa zvýši o 50%

Na lúke môžete mať len jeden kŕmidlo a jeden traktor.