Príručka jazdeckého centra

Výhody pre ustajnené kone

Svojim ustajneným koňom môžete sprístupniť výstroj a potravu prostredníctvom správcovskej stránky jazdeckého centra.

Keď sprístupníte niektorý z týchto predmetov, vaše ustajnené kone si ich môžu voľne brať z vášho inventára počas celého trvania ustajnenia.

Ak chcete svojim ustajneným koňom sprístupniť nejaký predmet, musíte ho mať dostatočné množstvo v inventári, a to v závislosti od počtu boxov, aby ste mali vždy dostatočné zásoby. Minimálne množstvo potrebné pre každý predmet je uvedené na vašej správcovskej stránke.

PredmetMnožstvo potrebné na box
sedlo 1* pre klasické jazdenieSedlo1
uzda 1* pre klasické jazdenieUzda1
podsedlovka 1* pre klasické jazdeniePodsedlovka1
ušane 1*Ušane1
bandáže 1* Bandáže1
mrkvaMrkva15
kašaKaša15
seno Seno 150
ovosOvos75

Ak chcete tiež, aby sa zoznam výhod jazdeckého centra zobrazoval na registračnej stránke centra, musíte mať v inventári dvojnásobok požadovaného množstva.