Príručka jazdeckého centra

Ustajnené kone

Cena za ustajnenie

Vaše jazdecké centrum môže privítať ustajnené kone. Cenu za ustajnenie koňa na noc môžete zvoliť v správe centra. Cena sa musí pohybovať v rozmedzí od 20 equus do 200 equus. Ak však vo svojom centre ustajníte svoje vlastné kone, neplatíte za ne nič a vaše centrum na nich nezarába.

Požiadavky na minimálne schopnosti

Pre kone ustajnené vo svojom jazdeckom centre môžete nastaviť požiadavku minimálnych schopností. Môžete tak urobiť v správe svojho centra. Do vášho centra sa budú dať zaregistrovať len kone, ktoré tieto minimálne stanovené schopnosti majú. Upozorňujeme však, že to platí aj pre chovateľov, ktorí majú u vás rezervovaný box. Ak ich kôň nespĺňa vami stanovenú minimálnu požiadavku, nebude sa môcť vo vašom centre zaregistrovať.

Uplynutie doby ustajnenia

Keď doba ustajnenia skončí, ustajnené kone opustia jazdecké centrum ihneď po dennej aktualizácii stránky o 02:00.

Predĺženie pobytu

Stránku správy pravidelne kontrolujte, aby vám neušli žiadne novinky. Nájdete tu žiadosti o predĺženie ustajnenia od chovateľov, ktorí majú vo vašom centre ustajnené kone. Tieto žiadosti môžete schváliť alebo zamietnuť.

Vplyv ustajnených koní na prestíž

Ustajnené kone budú mať, samozrejme, vplyv na vaše centrum, a to v závislosti od ich počtu a najlepších schopností.