Príručka jazdeckého centra

Poľnohospodárstvo a pastviny

Pozemok

Budete si musieť zakúpiť lúky z obchodu v jazdeckom centre. Tieto lúky sa použijú ako pastvina pre vaše ustajnené kone a tiež na rozvoj poľnohospodárskej aktivity, ktorá je dôležitý zdroj príjmov. Lúky predávané v obchode majú rôzne povrchy.

Úrodnosť je dôležitým faktorom, pretože určuje výnos plodín. Predstavuje dôležitý faktor pri hodnotení kvality vašich lúk zobrazených na stránke vášho jazdeckého centra. Kone na úrodnejších lúkach zožerú viac voľného sena. Kvalita vašich lúk bude mať následne dopad pri rozhodovaní majiteľov o umiestnení koní vo vašom jazdeckom centre.

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete premeniť lúku na pastvinu, pestovať na nej plodiny alebo pásť kravy, bude počas využívania strácať úrodnosť. Ak chcete jej úrodnosť obnoviť, môžete ju nechať ležať úhorom.

Lúka získa každý deň 1 % úrodnosti z úhoru na jar a na jeseň, 3 % v lete a 0,2 % v zime. Úhor má preto v zime veľmi nízku úrodnosť.

Pastvina pre ustajnené kone

Rozloha vašich pastvín musí byť rovnaká ako počet boxov, aby ste splnili potreby koní ustajnených v jazdeckom centre. Centrum s 10 boxami si napríklad vyžaduje pastviny s minimálnou rozlohou 10. Vždy je rozumné mať k dispozícii viac lúk, na ktorých môžete pestovať plodiny alebo ich nechať ležať úhorom, aby sa pôda mohla zregenerovať a znovu nadobudnúť úrodnosť.

Poľnohospodárstvo

Naraz môžete mať 6 lúk na pestovanie plodín alebo chov kráv, a to bez ohľadu na veľkosť vášho jazdeckého centra alebo lúky.Dostupnosť plodín a úrody ovplyvňuje ročné obdobie.

Ak máte skleník, môžete semená siať bez obmedzení vo všetkých ročných obdobiach, na rozdiel od polí, kde je obmedzenie na 6 lúk, pričom je dôležité vziať do úvahy, že skleník sa počíta ako lúka. V skleníku však nemôžete pestovať jablká alebo pasy.

Opotrebenie skleníka sa každý deň zvyšuje o 1 %, keď sa využíva na pestovanie plodín.

Ikonu reparer môžete vidieť vedľa opotrebovania skleníka a môžete ju použiť na jeho opravu. Cena opravy skleníka závisí od úrovne opotrebovania skleníka a jeho veľkosti. Ak skleník neopravíte, po dosiahnutí 100% opotrebovania, bude nepoužiteľný a prídete o plodiny v ňom. Skleník môžete opraviť kedykoľvek, aby ste ho mohli ďalej používať.

Dostupné plodiny

SemenoVegetačné obdobieObdobie rastu plodínŽatva
mrkvové semienkaMrkvové semienkaJar9 dní
carotte Mrkva
pšeničné semienkaPšeničné semienkaLeto9 dní
sonble Pšenica
ressourcepaille Slama
ovsené semienkaOvsené semienkaJar11 dní
avoine Ovos
semená pasovSemená pasovJeseň30 dní
pass Pas
jablkové semienkaJablkové semienkaJeseňZber každú jeseň
pomme Jablko
Ľanové semienkaĽanové semienkaJar8 dní
ressourcelin Ľan
semená lucernySemená lucernyLeto7 dní
fourrage Seno

Počas zimného obdobia nemôžete nič pestovať, pokiaľ nevlastníte skleník. Ak ho máte, môžete pestovať všetko okrem jabĺk a pasov.

Ak chcete zarábať peniaze, môžete ďalej predávať svoje plodiny v obchode.

Môžete tiež:

  • pestovať mrkvu, ovos a seno pre ustajnené kone, čím môžete navyšovať svoju prestíž
  • použite pšenicu a jablká na vytvorenie kaše
  • použiť slamu a podstielku v boxoch
Ak chcete použiť lúku na pestovanie plodín:
  • prejdite do obchodu v jazdeckom centre a zakúpte si semienka a hnojivá, ktoré chcete použiť
  • prejdite na stránku lúky
  • ak sa už lúka nachádza na pastvine, kliknite na „Úhor“ a potom na „Plodiny“
  • vyberte semienka a hnojivá pre túto lúku
  • potvrďte, lúka je teraz pripravená na pestovanie plodín!

Použitie hnojiva skráti dobu zrelosti.

Keď je po žatve, lúky prestanú plodiť, aby si zem odpočinula. Potom ich znovu budete môcť využiť na pestovanie obilia alebo ako pastviny pre kone ustajnené v jazdeckom centre.

Chov kráv

Na lúkach môžete tiež chovať kravy a získavať z nich kožu. Počet lúk, na ktorých môžete chovať kravy alebo pestovať plodiny je obmedzený na 6. Takže, ak už napríklad pestujete plodiny na 4 lúkach alebo skleníkoch, nemôžete chovať kravy na viac ako 2 lúkach.

Rovnako ako kone, aj kravy potrebujú jeden hektár. Malé lúky majú 5 hektárov a môže na nich byť 5 kráv.

Keď chováte kravy, kožu získate po 30 dňoch. Lúka potom ľahne úhorom a znovu môžete začať chovať kravy.

Sú dva typy kráv, každý ponúka špecifickú kožu.