Príručka jazdeckého centra

Ubytovanie vašich koní

Do jedného boxu môžete ustajniť jedného koňa. Počet boxov, ktoré si môžete kúpiť v obchode, určuje počet aktívnych dní na Howrse. Presnejšie, jeden box si môžete kúpiť za každé dva aktívne dni. Ak ich však postavíte v dielňach, môžete nadobudnúť toľko boxov, koľko chcete.

Boxy majú rôzne typy a veľkosti. Väčšie boxy poskytujú koňom viac pohodlia, takže sa zobudia s vysokou morálkou.

Kľúčovým faktorom z hľadiska prestíže vášho jazdeckého centra je aj kvalita boxu.

Podstielka

Na umiestnenie koňa alebo poníka do boxu musí mať podstielku. Prejdite do obchodu jazdeckého centra, ak chcete podstielku kúpiť. Keď vytvoríte sklad pre podstielky, bude sa zobrazovať napravo na stránke obchodu vo vašom inventári. Navštívte stránku „Boxy“ a vyberte podstielku, ktorú by ste chceli použiť. Môžete vybrať len podstielku, ktorej máte v inventári dostatok.

Keď kúpite nový box, bude dodaný s podstieľkou podľa typu podstieľky, ktorú ste si zvolili pre použitie vo vašom jazdeckom centre.

Podstielka v boxoch sa každým dňom používania opotrebúva. Po siedmich dňoch sa automaticky odstráni o 02:00. hodine, kedy sa denne automaticky obnovuje webová lokalita. Nahradí ju čistá podstielka, ktorú máte v inventári. Ak v inventári nemáte dosť čistých podstielok, váš box zostane bez podstielky a prestíž vášho jazdeckého centra sa zníži. Pravidelne kontrolujte zásoby.

Podstielka, ktorú si vyberiete pre svoje boxy má tiež vplyv na ustajnené kone. Čím je kvalita podstielky použitej v boxoch lepšia, tým viac energie kôň získa a stratí menej morálky, keď tam trávi čas.

Opravy

Obsadené boxy sa každý deň opotrebujú o 1 %. Musíte ich opraviť, skôr ako dosiahnu 100 % opotrebenia.

Ikona reparer sa zobrazí vedľa stavu opotrebenia boxu a môžete ju použiť na jeho opravu. Cena opravy boxu závisí od podmienok opotrebenia boxu, jeho kvality a existujúcich vylepšení v ňom.

Ak box neopravíte, po dosiahnutí 100% opotrebovania bude nepoužiteľný a nebude sa započítavať do prestíže jazdeckého centra. Ak je v ňom ustajnený kôň, bude vysťahovaný. Z vášho zostatku Equus sa potom odpíšu zvyšné náklady na ustajnenie a vrátia sa majiteľovi koňa. Box môžete opraviť kedykoľvek, aby ste mohli znovu uvítať kone, ktoré vo vašom jazdeckom centre chcú byť ustajnené.

Rezervácie

Ak chcete privítať koňa konkrétneho hráča, všetko, čo je potrebné urobiť, je rezervovať jeden alebo viacero boxov použitím prepojenia „rezervovať tento box“.