Príručka jazdeckého centra

Spravovanie jazdeckého centra

Vytvorte a spravujte svoje jazdecké centrum na:

  • Privítanie ustajnených koní
  • Ponúkanie pastviny
  • Pestovanie mnohých produktov
  • Výrobu užitočných predmetov pre vaše jazdecké centrum a žrebčíny
  • Vytváranie a správu súťaží

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.