Príručka pre jazdecké centrum

1 / Vytvorenie a správa jazdeckého centra

> 1.1 – Všeobecné informácie

centreequestre

Vytvorte a spravujte svoje jazdecké centrum na:

 • Privítanie ustajnených koní
 • Ponúkanie pastviny
 • Pestovanie mnohých produktov
 • Výrobu užitočných predmetov pre vaše jazdecké centrum a žrebčíny
 • Vytváranie a správu súťaží

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

> 1.2 – Umiestnenie

Pri tvorbe jazdeckého centra si musíte vybrať, kde ho chcete umiestniť. Sú 3 možnosti umiestnenia:
 • Les
 • Pláž
 • Hory
V závislosti od umiestnenia jazdeckého centra budú vami ustajnené kone napredovať rýchlejšie počas jazdenia:
 • Jazdy v lese, ak je vaše centrum umiestnené v lese
 • Jazdy na pláži, ak je vaše centrum umiestnené na pláži
 • Jazdy v horách, ak je vaše centrum umiestnené v horách
Umiestnenie jazdeckého centra tiež poskytuje špecifické zdroje, ktoré môžete získať z misií splnených vašimi ustajnenými koňmi. Tieto zdroje vám umožnia vyrobiť väčšinu predmetov, ktoré sú v obchode vypredané.
UmiestnenieZdroje
localisationforetLesressourceboisDrevo
localisationmontagneHoryressourceferŽelezo
localisationplagePlážressourcesablePiesok

> 1.3 – Obchod

V obchode v rôznych oddeleniach nájdete všetko potrebné na prevádzku jazdeckého centra:

 • Vylepšenia, kde nájdete predmety, ktoré vylepšia produkciu lúk alebo zvýšia pohodlie vašich boxov
 • Poľnohospodárstvo, kde si môžete zakúpiť semená a hnojivo pre použitie na lúkach počas pestovania plodín
 • Zdroje, kde si môžete zakúpiť všetky súčiastky na zhotovenie predmetov, ktoré potrebujete na prevádzkovanie jazdeckého centra. Na tomto mieste si tiež môžete zakúpiť podstielku do boxov
 • Potrava a Výstroj, kde si môžete kúpiť potravu a výstroj, ktoré namiesto toho, aby ste použili pre vlastné kone, môžete poskytnúť ustajneným koňom

Boxy, dielne, lúky a skleníky môžete kúpiť na stránke, kde sa používajú. Jazdecké dráhy a teľatá (v závislosti od špecializácie jazdeckého centra) sa kupujú na stránke pretekov.

Na stránke obchodu si tiež môžete skontrolovať svoj inventár alebo predať predmety, ak chcete. Nemôžete tu však predávať jazdecké dráhy, boxy, lúky, skleníky ani dielne.

> 1.4 – Boxy

box 2**

Do jedného boxu môžete ustajniť jedného koňa. Počet boxov, ktoré si môžete kúpiť v obchode, určuje počet aktívnych dní na Howrse. Presnejšie, jeden box si môžete kúpiť za každé dva aktívne dni. Ak ich však postavíte v dielňach, môžete nadobudnúť toľko boxov, koľko chcete.

Existujú rôzne boxy v rôznych veľkostiach. Väčšie boxy poskytujú viac morálky ustajneným koňom po prebudení, keďže sú pre ne pohodlnejšie.
Kvalita boxu má tiež vplyv na prestíž jazdeckého centra.

Podstielka

Na umiestnenie koňa alebo poníka do boxu musí mať podstielku. Prejdite do obchodu jazdeckého centra, ak chcete podstielku kúpiť. Keď vytvoríte sklad pre podstielky, bude sa zobrazovať napravo na stránke obchodu vo vašom inventári. Navštívte stránku „Boxy“ a vyberte podstielku, ktorú by ste chceli použiť. Môžete vybrať len podstielku, ktorej máte v inventári dostatok.

Keď kúpite nový box, bude dodaný s podstieľkou podľa typu podstieľky, ktorú ste si zvolili pre použitie vo vašom jazdeckom centre.

Podstieľka v boxoch, v ktorých sú ustajnené kone, sa opotrebováva. Po 7 dňoch je automaticky odstránená počas dennej aktualizácie stránky o 04:00 a je nahradená čistou podstielkou, ak jej máte dostatok v inventári. Ak nemáte dostatok podstielky, vaše boxy budú bez podstielky a bude vám klesať prestíž. Preto si pravidelne kontrolujte stav zásob.

Podstielka, ktorú si vyberiete pre svoje boxy má tiež vplyv na ustajnené kone. Čím je kvalita podstielky použitej v boxoch lepšia, tým viac energie kôň získa a stratí menej morálky, keď tam trávi čas.

Opravy

Obsadene boxy sa každý deň opotrebujú o 1%. Musíte ich opraviť skôr, ako dosiahnu 100% opotrebenia.

Ikona reparer sa zobrazí vedľa opotrebovania boxu a môžete ju použiť na jeho opravu. Cena opravy boxu závisí od úrovne opotrebovania boxu, jeho kvality a vylepšení v ňom.

Ak box neopravíte, po dosiahnutí 100% opotrebovania bude nepoužiteľný a nebude sa započítavať do prestíže jazdeckého centra. Ak je v ňom ustajnený kôň, bude vysťahovaný. Z vášho zostatku Equus sa potom odpíšu zvyšné náklady na ustajnenie a vrátia sa majiteľovi koňa. Box môžete opraviť kedykoľvek, aby ste mohli znovu uvítať kone, ktoré vo vašom jazdeckom centre chcú byť ustajnené.

Rezervácie

Ak chcete privítať koňa konkrétneho hráča, všetko, čo je potrebné urobiť, je rezervovať jeden alebo viacero boxov použitím prepojenia „rezervovať tento box“.

> 1.5 – Lúky

Pozemok stredná lúka

Je potrebné si zakúpiť lúky v obchode jazdeckého centra. Tieto lúky sa využijú ako pastviny pre kone ustajnené u vás, ako aj na rozvinutie pestovateľských aktivít. Čo je dôležitým zdrojom príjmu. Lúky na predaj v obchode majú rozdielny povrch.

Úrodnosť je dôležitým faktorom, pretože určuje výnos plodín. Predstavuje dôležitý faktor pri hodnotení kvality vašich lúk zobrazených na stránke vášho jazdeckého centra. Kone na úrodnejších lúkach zožerú viac voľného sena. Kvalita vašich lúk bude mať následne dopad pri rozhodovaní majiteľov o umiestnení koní vo vašom jazdeckom centre.

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete premeniť lúku na pastvinu, pásť na nej kravy alebo pestovať plodiny, bude počas využívania strácať úrodnosť.Ak chcete jej úrodnosť obnoviť, budete ju musieť nechať ležať úhorom.

Úrodnosť lúky sa zvyšuje o 1% za každý deň ponechania ležať úhorom na jar alebo jeseň, o 3% v lete alebo o 0,2% v zime. Pozemky ponechané ležať úhorom v zime získavajú len nízky nárast úrodnosti.

Pastvina pre ustajnené kone

Plocha pre pastviny sa musí zhodovať s počtom boxov, aby boli potreby koní ustajnených vo vašom jazdeckom centre uspokojené. Centrum s napríklad 10 boxami musí mať plochu pre pastviny minimálne 10. Odporúča sa však mať k dispozícii viac lúk, aby ste ich mohli využiť aj na pestovanie, prípadne dočasne nevyužívať, aby si mohla pôda odpočinúť a jej úrodnosť sa obnovila.

Poľnohospodárstvo

Kedykoľvek môžete mať 6 lúk na pestovanie plodín alebo chov kráv, bez ohľadu na veľkosť vášho jazdeckého centra alebo lúky.Dostupnosť plodín a úrody ovplyvňuje ročné obdobie.

Ak máte skleník, môžete semená siať bez obmedzení vo všetkých ročných obdobiach, na rozdiel od polí, kde je obmedzenie na 6 lúk, pričom je dôležité vziať do úvahy, že skleník sa počíta ako lúka. V skleníku však nemôžete pestovať jablká alebo pasy.

Opotrebovanie skleníka sa každý deň zvyšuje o 1%, keď sa využíva na pestovanie plodín.

Ikonu reparer môžete vidieť vedľa opotrebovania skleníka a môžete ju použiť na jeho opravu. Cena opravy skleníka závisí od úrovne opotrebovania skleníka a jeho veľkosti. Ak skleník neopravíte, po dosiahnutí 100% opotrebovania, bude nepoužiteľný a prídete o plodiny v ňom. Skleník môžete opraviť kedykoľvek, aby ste ho mohli ďalej používať.

Dostupné plodiny
SemenoVegetačné obdobieObdobie rastu plodínŽatva
mrkvové semienkaMrkvové semienkaJar9 dní
carotte Mrkva
pšeničné semienkaPšeničné semienkaLeto9 dní
sonble Pšenica
ressourcepaille Slama
ovsené semienkaOvsené semienkaJar11 dní
avoine Ovos
semená pasovSemená pasovJeseň30 dní
pass Pas
jablkové semienkaJablkové semienkaJeseňZber každú jeseň
pomme Jablko
Ľanové semienkaĽanové semienkaJar8 dní
ressourcelin Ľan
semená lucernySemená lucernyLeto7 dní
fourrage Seno

Počas zimného obdobia nemôžete nič pestovať, pokiaľ nevlastníte skleník. Ak ho máte, môžete pestovať všetko okrem jabĺk a pasov.

Ak chcete zarobiť peniaze, môžete v obchode predať plodiny.

Môžete tiež:

 • pestovať mrkvu, ovos a seno pre ustajnené kone, čím môžete navyšovať svoju prestíž
 • použite pšenicu a jablká na vytvorenie kaše
 • použiť slamu a podstielku v boxoch

Ak chcete začať pestovať plodiny na lúke:

 • prejdite do Jazdeckého centra a kúpte si ľubovoľné semená a hnojivo
 • prejdite na stránku lúk
 • ak lúku môžete použiť, kliknite na „Nechať ležať úhorom“ potom „Pestovať plodiny“
 • vyberte semená a hnojivo, ktoré chcete na tejto lúke použiť
 • potvrďte a na lúke môžu začať rásť plodiny!

Použitie hnojiva skráti dobu zrelosti.

Keď je po žatve, lúky prestanú plodiť, aby si zem odpočinula. Potom ich znovu budete môcť využiť na pestovanie obilia alebo ako pastviny pre kone ustajnené v jazdeckom centre.

Chov kráv

Na lúkach môžete tiež chovať kravy a získavať z nich kožu. Počet lúk, na ktorých môžete chovať kravy alebo pestovať plodiny je obmedzený na 6. Takže, ak už napríklad pestujete plodiny na 4 lúkach alebo skleníkoch, nemôžete chovať kravy na viac ako 2 lúkach.

Rovnako ako kone, aj kravy potrebujú jeden hektár. Malé lúky majú 5 hektárov a môže na nich byť 5 kráv.

Keď chováte kravy, kožu získate po 30 dňoch. Lúka potom ľahne úhorom a znovu môžete začať chovať kravy.

Sú dva typy kráv, každý ponúka špecifickú kožu.

> 1.6 – Dielne

Dielne vám umožnia vybudovať všetky typy budov a všetky predmety, ktoré budete potrebovať pre jazdecké centrum alebo žrebčín, okrem zdrojov a farmárskych produktov. Keď vytvoríte jazdecké centrum, bude v ňom malá dielňa. Neskôr môžete pridať ďalšie dielne, či už ich zakúpením alebo zostrojením v dielňach, ktoré už máte.

Výroba

Počet dielní, ktoré môžete využívať naraz závisí od hodnoty prestíže vášho jazdeckého centra.

 • Prestíž od 0% do 20%: 1 aktívna dielňa
 • Prestíž od 20% do 40%: 2 aktívne dielne
 • Prestíž od 40% do 60%: 3 aktívne dielne
 • Prestíž od 60% do 80%: 4 aktívne dielne
 • Prestíž od 80% do 100%: 5 aktívnych dielní

Dĺžka výroby a požadované zdroje závisia od predmetu, ktorý chcete vyrobiť.

VýrobaZdrojeDĺžka trvania
sellewestern1x Sedlo 1* pre westernové jazdenieressourcefer Železo x 20
ressourcecuir Koža x 230
12 hodín
box12 Box 1*ressourcebois Drevo x 25
ressourcesable Piesok x 25
3 hodiny
box16 Box 2**ressourcebois Drevo x 500
ressourcesable Piesok x 500
2 dni
box18 Box 3***ressourcebois Drevo x 2500
ressourcesable Piesok x 2500
8 dní
atelierpetit Malá dielňaressourcebois Drevo x 250
ressourcesable Piesok x 250
1 deň
ateliermoyen Stredná dielňaressourcebois Drevo x 1250
ressourcesable Piesok x 1250
4 dni 4 hodiny
ateliergrand Veľká dielňaressourcebois Drevo x 3750
ressourcesable Piesok x 3750
12 dní 12 hodín
serrepetite Malý skleníkressourcebois Drevo x 50
ressourcesable Piesok x 50
5 hodín
serremoyenne Skleník strednej veľkostiressourcebois Drevo x 250
ressourcesable Piesok x 250
20 hodín
serregrande Veľký skleníkressourcebois Drevo x 2000
ressourcesable Piesok x 2000
6 dní 12 hodín
abreuvoir Vodné napájadloressourcefer Železo x 1500
3 dni
douche Sprcharessourcefer Železo x 2500
5 dní
tracteur Traktorressourcefer Železo x 2500
5 dní
auge Kŕmidloressourcefer Železo x 1500
3 dni
brideclassique1x Uzda 1* pre klasické jazdenieressourcefer Železo x 10
ressourcecuir Koža x 90
5 hodín
brideclassique2x Uzda 2** pre klasické jazdenieressourcefer Železo x 20
ressourcecuir Koža x 180
10 hodín
brideclassique3x Uzda 3*** pre klasické jazdenieressourcefer Železo x 80
ressourcecuir Koža x 720
1 deň 16 hodín
selleclassique1x Sedlo 1* pre klasické jazdenieressourcefer Železo x 20
ressourcecuir Koža x 230
12 hodín
selleclassique2x Sedlo 2** pre klasické jazdenieressourcefer Železo x 40
ressourcecuir Koža x 460
1 deň
selleclassique3x Sedlo 3*** pre klasické jazdenieressourcefer Železo x 160
ressourcecuir Koža x 1840
4 dni
tapisclassique1x Podsedlovka 1* pre klasické jazdenieressourcelin Ľan x 20
10 hodín
bande1x Bandáže 1* ressourcelin Ľan x 10
5 hodín
bonnet1x Ušane 1*ressourcelin Ľan x 10
5 hodín
cloches Zvonyressourcecuir Koža x 500
1 deň
cravache Bičressourcecuir Koža x 1000
2 dni
eperons Ostrohyressourcefer Železo x 1500
3 dni
longe Lonžkaressourcecuir Koža x 1250
5 dní
crampons Protišmykové klinyressourcefer Železo x 1750
3 dni 12 hodín
mash Kašasonble Pšenica x 500
pomme Jablko x 200
graineslin Ľanové semienka x 100
12 hodín
engraisk 1* hnojivocrottin Trus x 200
6 hodín
engraissadechir 2** hnojivocrottin Trus x 400
12 hodín
engraisfumier Hnojcrottin Trus x 600
ressourcepaille Slama x 200
1 deň 12 hodín
sellewestern2x Sedlo 2** pre westernové jazdenieressourcefer Železo x 40
ressourcecuir Koža x 460
1 deň
sellewestern3x Sedlo 3*** pre westernové jazdenieressourcefer Železo x 160
ressourcecuir Koža x 1840
4 dni
bridewestern1x Uzda 1* pre westernové jazdenieressourcefer Železo x 10
ressourcecuir Koža x 90
5 hodín
bridewestern2x Uzda 2** pre westernové jazdenieressourcefer Železo x 20
ressourcecuir Koža x 180
10 hodín
bridewestern3x Uzda 3*** pre westernové jazdenieressourcefer Železo x 80
ressourcecuir Koža x 720
1 deň 16 hodín
tapiswestern1x Podsedlovka 1* pre westernové jazdenieressourcelin Ľan x 20
10 hodín
Opravy

Opotrebovanie dielne sa každý deň zvyšuje o 1%, či už sa využíva alebo nie.

Ikonu môžete vidieť vedľa opotrebovania dielne a môžete ju použiť na jej opravu. Cena opravy dielne závisí od veľkosti a úrovne opotrebovania dielne.

Ak dielňu neopravíte, po dosiahnutí 100% opotrebovania, bude nepoužiteľná a prídete o prebiehajúcu výrobu. Dielňu môžete opraviť kedykoľvek, aby ste ju mohli ďalej používať.

2 / Ako vytvoriť prosperujúce jazdecké centrum

> 2.1 – Ustajnené kone

Cena za ustajnenie

Vaše jazdecké centrum môže privítať ustajnené kone. Cenu za ustajnenie koňa na noc môžete zvoliť v správe centra. Cena sa musí pohybovať v rozmedzí od 20 equus do 200 equus. Ak však vo svojom centre ustajníte svoje vlastné kone, neplatíte za ne nič a vaše centrum na nich nezarába.

Požiadavky na minimálne schopnosti

Pre kone ustajnené vo svojom jazdeckom centre môžete nastaviť požiadavku minimálnych schopností. Môžete tak urobiť v správe svojho centra. Do vášho centra sa budú dať zaregistrovať len kone, ktoré tieto minimálne stanovené schopnosti majú. Upozorňujeme však, že to platí aj pre chovateľov, ktorí majú u vás rezervovaný box. Ak ich kôň nespĺňa vami stanovenú minimálnu požiadavku, nebude sa môcť vo vašom centre zaregistrovať.

Uplynutie doby ustajnenia

Keď doba ustajnenia skončí, ustajnené kone opustia jazdecké centrum ihneď po dennej aktualizácii stránky o 04:00.

Predĺženie pobytu

Stránku správy pravidelne kontrolujte, aby vám neušli žiadne novinky. Nájdete tu žiadosti o predĺženie ustajnenia od chovateľov, ktorí majú vo vašom centre ustajnené kone. Tieto žiadosti môžete schváliť alebo zamietnuť.

Vplyv ustajnených koní na prestíž

Kone, ktoré sú u vás ustajnené, majú samozrejme vplyv na vaše centrum. A to nielen podľa počtu, ale aj podľa ich najlepších schopností.

> 2.2 – Výhody pre ustajnené kone

kancelárii manažmentu svojho jazdeckého centra môžete pre ustajnené kone sprístupniť rôzne potravinové produkty alebo položky výstroja.
Keď niektorý z týchto produktov sprístupníte, ustajnené kone môžu po celú dobu pobytu používať daný produkt zdarma.
Ak chcete pre ustajnené kone sprístupniť niektorý produkt, v inventári musíte mať určité množstvo tohto produktu podľa toho, koľko máte boxov, a musíte dbať na to, aby vám nikdy úplne nechýbal. Minimálne požadované množstvo jednotlivých produktov sa uvádza na stránke správy.

PredmetMnožstvo potrebné na box
sedlo 1* pre klasické jazdenieSedlo1
uzda 1* pre klasické jazdenieUzda1
podsedlovka 1* pre klasické jazdeniePodsedlovka1
ušane 1*Ušane1
bandáže 1* Bandáže1
mrkvaMrkva15
kašaKaša15
seno Seno 150
ovosOvos75

Ak chcete tiež, aby sa zoznam výhod jazdeckého centra zobrazoval na registračnej stránke centra, musíte mať v inventári dvojnásobok požadovaného množstva.

> 2.3 – Vylepšenia

Vylepšenia boxov

Aby bolo koňom ustajneným vo vašom jazdeckom centre pohodlnejšie, môžete zaobstarať vylepšenia a umiestniť ich do boxov podľa vlastného výberu:

 • vodné napájadlo: keď je v ňom voda, kone s napájadlom v boxe získajú 4-krát viac energie a morálky ako kone, ktoré ho nemajú k dispozícii.
 • sprcha: pri vykonávaní akcií minú kone so sprchou v boxe o 10% menej energie ako kone, ktoré ju nemajú k dispozícii.

Do boxu môžete umiestniť len jedno napájadlo a jednu sprchu.

Ak budete ponúkať sprchy a vodné napájadlá, zvýši sa hodnota prestíže jazdeckého centra.

Vylepšenia lúk

Aby ste zvýšili úrodu plodín a produkciu kráv vo vašom jazdeckom centre, môžete zaobstarať vylepšenia a umiestniť ich na lúky podľa vlastného výberu:

 • kŕmidlo: ak chováte kravy na lúke, kde sa nachádza kŕmidlo, vaše kravy budú produkovať o 30% viac kože.
 • traktor: ak máte traktor, úrodnosť plodín na lúke sa zvýši o 50%

Na lúke môžete mať len jeden kŕmidlo a jeden traktor.

> 2.4 – Misie

lecon

Vaše jazdecké centrum môže ponúkať misie. Vlastníci koní, ktoré sú ustajnené vo vašom jazdeckom centre, sa rozhodnú, či chcú misiu prijať alebo nie.Umožní im to získať určité množstvo Equus a body pre schopnosti svojich koní. Odmena v Equus nebude odobratá od vás, vy nemusíte platiť nič.

Odmeny za misie závisia od prestíže koní ustajnených v jazdeckom centre. Je však limitovaný počet misií, ktoré vaše jazdecké centrum môže denne ponúkať. Započítavajú sa len bežné kone.

Okrem toho zakaždým, keď niektorý z vašich ustajnených koní splní misiu, získate určité množstvo Equus alebo zdrojov v závislosti od najlepšej schopnosti daného koňa. Vy rozhodujete o tom, za akú časť misií sa budú rozdávať Equus (lekcia) alebo zdroje, a to v správe svojho jazdeckého centra. Typ získaného zdroja závisí od toho, kde sa jazdecké centrum nachádza:

 • Les: drevo
 • Hory: železo
 • Pláž: piesok

Množstvo zdrojov získaných na misiách je však obmedzené zásobami zdrojov. Zásoby sa obnovujú denne podľa prestíže vášho jazdeckého centra a nemôžu presiahnuť 2000 jednotiek.

Keď jeden z vašich ustajnených koní splní misiu, s ktorou za odmenu získa zdroje, ich množstvo sa zdvojnásobí, ak bol použitý ťažný kôň.

> 2.5 – Preteky

competition

Vo svojom jazdeckom centre môžete organizovať preteky. Keď sa kone s najlepším hodnotením na Howrse zúčastnia vašich pretekov, zvýši to prestíž vášho centra!

Môžete nastaviť rôzne parametre a určiť tak, ktoré kone budú mať prístup k vašim pretekom.

Na každé preteky potrebujete 5 účastníkov. Preteky začínajú automaticky niekoľko minút po uzatvorení registrácií. Registrácie budú opäť otvorené do 1 až 24 hodín po posledných pretekoch, v závislosti od typu. Pokiaľ nie sú zaregistrované žiadne kone, môžete na stránke pretekov v ponuke jazdeckého centra upraviť minimálnu úroveň alebo kurz pretekov.Ak preteky neboli spustené viac ako 5 dní, môžete ich upraviť, aj keď sú na ne zaregistrované kone.

Preteky Anglického jazdenia

Ak sa vaše jazdecké centrum špecializuje na Anglické jazdenie, môžete organizovať:

 • rýchlostné preteky (klus alebo cval)
 • prekážkové dostihy
 • parkúrové preteky
 • drezúrne preteky

Keď usporiadate prekážkové dostihy, parkúrové a drezúrne preteky, skôr ako sa kone môžu zaregistrovať, musí náročnosť súťaže, ktorú zostavujete, spĺňať minimálne úrovne výdrže pre prekážkové dostihy, parkúr pre parkúrové preteky a drezúru pre drezúrne preteky.

Keď vytvoríte jazdecké centrum, dostanete malú jazdeckú trať, ktorú môžete použiť na naplánovanie jedných rýchlostných pretekov denne. Neskôr si na stránke pretekov môžete zakúpiť druhú. Každé jazdecké centrum môže mať maximálne 2 jazdecké trate. Ak chcete mať optimálnu prestíž, musíte usporiadať 2 preteky a teda aj mať 2 trate.

Preteky Westernového jazdenia

Ak sa vaše jazdecké centrum špecializuje na Westernové jazdenie, môžete organizovať:

 • preteky v obiehaní barelov
 • preteky cutting
 • preteky trail
 • preteky reining
 • preteky western pleasure

Keď usporiadate preteky reining a trail class, skôr ako sa kone môžu zaregistrovať, musí náročnosť súťaže, ktorú zostavujete, spĺňať minimálne úrovne cvalu pre preteky reining a drezúry pre trail class preteky.

Na organizovanie pretekov cutting sú potrebné teľatá pri tvorbe alebo upravovaní pretekov. Keď vytvoríte preteky, získate prvé teľa zdarma. Počet teliat sa určuje minimálnou úrovňou výdrže požadovaná od koní, ktoré sa zaregistrujú.

Preteky pre kone nízkej úrovne

Môžete vykonávať rezervácie na preteky otvorené pre kone nízkej úrovne. Vaše preteky získajú viac prestíže než tie, ktoré sú na rovnakej úrovni a otvorené pre všetky kone, a vyhráte 500 Equus zakaždým, keď sa uskutočnia vaše preteky pre kone nízkej úrovne.

Kone nízkej úrovne sú kone, ktoré:

 • majú menej víťazstiev ako 20
 • nemajú žiadnu schopnosť na úrovni viac ako 1300
 • ktoré nemajú žiadnu schopnosť s genetickým potenciálom na úrovni viac ako 1830

Táto hodnota sa každú noc prepočítava.

> 2.6 – Zamestnanci

Pre jazdecké centrum môžete najať zamestnancov.

Každý zamestnanec poskytuje počas svojej pôsobnosti bonus jazdeckému centru. Môžete zamestnať viacero zamestnancov naraz, no nemôžete zamestnať toho istého zamestnanca viackrát. Môžete mu však predĺžiť zmluvu pred jej vypršaním.

Občas môžete získať diplomy expertov, ktoré majú obmedzenú dobu trvania. Keď sa tak stane, všetci aktuálne zamestnaní zamestnanci sa stanú expertmi, kým je diplom experta aktívny. Bonus, ktorý jazdeckému centru prinášajú, sa zdvojnásobí.

3 / Propagácia vášho jazdeckého centra

> 3.1 – Profilová stránka jazdeckého centra

parchemin

Vaše podrobnosti môžu vidieť všetci hráči. Vy si ich môžete prezerať v správe centra. Na rovnakej stránke môžete vytvoriť prezentáciu svojho centra, ktorá sa bude zobrazovať na tom istom princípe ako prezentácia chovateľa. Svoju prezentáciu môžete kedykoľvek upraviť.

Informácie o ďalších centrách si môžete zobraziť kliknutím na názov centra. Môžete si tak porovnať vaše centrum s inými centrami a zistíte, či vaše centrum potrebuje nejaké vylepšenia, ktoré by mohli pomôcť jeho lepšiemu umiestneniu v celkovom poradí.

> 3.2 – Prestíž centra

Prestíž jazdeckého centra je hodnotenie, ktoré zobrazuje jeho kvalitu. Čím je prestíž vyššia, tým bude povesť centra lepšia a atraktívnejšia pre kone na ustajnenie. Nezabudnite pravidelne kontrolovať prestíž svojho centra, aby vaše hodnotenie stúpalo.

Závisí to od mnohých faktorov, ktoré sú rozdelené do piatich hlavných oblastí.

Komfort jazdeckého centra

Komfort jazdeckého centra zodpovedá kvalite boxov a službám, ktoré ustajneným koňom poskytujete. To pozostáva z:

 • veľkosti boxov
 • kvality podstielky
 • sprchy, ktorá môže aj nemusí byť súčasťou boxov
 • jedla, ktoré môže aj nemusí byť dostupné pre ustajnené kone (seno, ovos, mrkvy a kaša)
 • vybavenia, ktoré môže aj nemusí byť dostupné pre ustajnené kone, a kvality tohto vybavenia (podsedlovka, sedlo, uzda, ušane, bandáže)
Prestíž lúky

Lúky, ktoré poskytujete ustajneným koňom na pastvu, musia byť úrodné a v dostatočnom množstve.

Kapacita jazdeckého centra

Čím je vaše jazdecké centrum väčšie a čím viac koní v ňom ustajňujete, tým je jeho prestíž vyššia. Ideálne je mať 100 boxov (ďalšie boxy prestíž nezvýšia) a obsadenosť aspoň 50%.

Schopnosti ustajnených koní

Samozrejme, kone, ktoré ustajňujete, budú mať vplyv aj na prestíž vášho jazdeckého centra. Do úvahy sa bude brať najlepšia schopnosť každého koňa okrem špeciálnych koní.

Preteky

Päť pretekov, ktoré sa môžu vo vašom centre konať, majú vplyv na celkovú prestíž centra. Skontrolujte, akú prestíž poskytuje každý z nich.

> 3.3 – Hodnotenia

Poradie jazdeckých centier podium

Jazdecké centrá sú nevyhnutné na to, aby hra správne fungovala. Ustajňujú kone a chovateľom umožňujú trénovať ich. Tieto centrá majú 3 typy zoradení:

 • Prestíž
 • počet ustajnených koní
 • Najobľúbenejšie jazdecké centrá: toto hodnotenie sa vypočíta z počtu návštev rôznymi hráčmi počas predchádzajúceho dňa. Nie je potrebné profilovú stránku navštevovať viackrát, započítavať sa bude len jedna návšteva.
Poradie súťaží

Na tejto strane môžete zobraziť hodnotenie najprestížnejších súťaží, celkový objem výhier a centrá, ktoré zorganizovali súťaže.

Najlepšie kone na Howrse pretekajú na týchto súťažiach.

Z dôvodu ocenenia pravidelnosti súťaže s prestížou vyššou ako 75% neaktívne dlhšie ako 5 dní strácajú za každý deň 1% z prestíže.

> 3.4 – Rozety

Rozety jazdeckého centra

Rozety sú odmenou pre kone, ktoré v niektorých súťažiach skončia na prvom mieste a vám poskytnú zdvojnásobenie Equus! Rozety možno získať len na súťažiach s viac ako 75% prestížou.

Rozety sú dobrým spôsobom na zviditeľnenie vášho jazdeckého centra, pretože sa zobrazujú na špeciálnej stránke koní, ktoré rozety vyhrali.

Rozetu si môžete aktivovať na vašej stránke súťaží.

... alebo skontrolujte odpovede v sekcii FAQ

Pri registrácií koňa v mojom centre bolo ustajnenie a strava zdarma a nemalo by tomu tak byť!

Ustajnenie vašich koní je zdarma. Preto sa pri registrácii vašich koní vo vlastnom centre zobrazuje „zdarma“. Ostatní hráči budú za ustajnenie koní vo vašom centre platiť.

Hore

Ako môžem opraviť box?

Ikona reparer sa zobrazí vedľa opotrebenia na stránke „Boxy“.

Hore

Prečo nemôžem kúpiť nový box?

Môžete si kúpiť jeden box po každých dvoch aktívnych dňoch. Ak chcete vedieť, koľko boxov môžete mať v jazdeckom centre, vydeľte si svoje aktívne dni dvomi. Toto obmedzenie však neplatí pre boxy vyrobené v dielňach.

Hore

Môžem predať lúku späť do obchodu?

Nie, lúku môžete len zničiť, ale nedostanete za to žiadne peniaze.

Hore

Ponechal som lúky ležať úhorom, ale ich úrodnosť sa nezvyšuje. Prečo?

Úrodnosť lúky sa zvyšuje o 1% na jar a na jeseň, o 3% v lete a o 0,2% v zime. Lúky ponechané úhorom v zime získavajú na úrodnosti len veľmi málo.

Hore

Nemôžem pestovať semená pasov. Prečo?

Ak sa vám nedarí vypestovať túto zvláštnu rastlinu, znamená to, že ste zanedbali plnenie podmienok potrebných na jej rast.

Potrebujete veľké lúky, hnoj a samozrejme 25 semien pasov. Nezabudnite, že túto rastlinu môžete zasiať len na jeseň, mladé sadenice sú náchylné na sucho, ale aj na námrazu.

Hore

Moje preteky neprebiehajú. Čo mám robiť?

Uistite sa, že úroveň náročnosti je správna pre danú odmenu. Hráči s lepšími koňmi sa nezaregistrujú na preteky, kde nemôžu získať dosť peňazí. Náročnosť môžete zvýšiť, ak ju niekoľkokrát podržíte. Nezabudnite, že preteky, ktoré začínajú v malom a potom postupne narastajú sú lepšie ako preteky, do ktorých sa nik nezapojí...

Hore