Príručka pre chovateľa

1 / Zopár informácií o Howrse

> 1.1 - Čas pre vášho koňa

Deň konílune

Kôň má vlastný deň, ktorý sa nezhoduje s našim reálnym dňom. História dňa sa zobrazuje na ľavej strane stránky koňa. Konský deň sa začína o 8.00, keď sa kôň prebúdza. Každý úkon, ktorý musí kôň vykonať, trvá určitý čas. Kŕmenie trvá napríklad 30 minút.

Kôň sa musí uložiť na spánok pred polnocou (konského času). Po tejto hodine už kôň nemôže vykonávať nič. Výnimkou je ožrebenie, ku ktorému môže dôjsť kedykoľvek. Ak chcete koňa udržiavať v čo najlepšej kondícii, nemali by ste ho ukladať na spánok neskôr než o desiatej večer.

Na konci dňa musíte svojho koňa uložiť na spánok. Za týmto účelom musí byť umiestnený do jazdeckého centra

Žriebätá, ktoré majú menej ako 6 mesiacov, môžete uložiť na spánok, aj keď nie sú ustajnené v žiadnom jazdeckom centre.

Dospievanie

Keď je váš kôň uložený na spánok, automaticky narastie počas aktualizácie stránky (04:00). Keď sa zobudí, začne nový deň. V hre kone po každom prebudení narastú o dva mesiace.

Ak ste svojho koňa neuložili na spánok, počas noci automaticky nenarastie. To znamená, že ak nehráte, kôň nebude rásť. Ak chcete, aby podrástol bez čakania do nasledujúceho dňa, musíte mať rastové body. Občas ich môžete nájsť po prebudení koňa (bude to uvedené v histórii). Ak žiadne nenájdete, môžete si rastové body kúpiť za pasy.

Na Čiernom trhu nájdete dva predmety, ktoré umožňujú vyhnúť sa rastovým pravidlám:

 • Voda mladosti umožňuje nechať koňa po jeho druhých narodeninách dospievať po mesiaci
 • Morfeove ruky umožňujú nechať koňa dospievať ľubovoľne do veku 30 rokov.

Na rozdiel od bodov na pridanie veku sa tieto predmety musia vždy priradiť ku konkrétnemu koňovi.

Po dovŕšení 25. narodenín je kôň starší a jeho zdravie i schopnosti upadajú. Ak sa o neho budete dobre starať, môže sa dožiť až 35 rokov. Ak sa vám podarí získať Kameň mudrcov, váš kôň získa nesmrteľnosť a jeho schopnosti sa nikdy nezhoršia.

> 1.2 - Počasie a ročné obdobia

meteo

Na Howrse trvá jedno ročné obdobie týždeň. Jeseň začína vždy v prvý deň na začiatku skutočného mesiaca. Keďže trvá 1 týždeň, na 8. deň mesiaca začína zima, v 15. deň príde jar a na 22. deň začne leto. Leto trvá až do konca skutočného prebiehajúceho mesiaca a potom, na ďalší mesiac, celý cyklus ročných období začína znovu od začiatku.

Ročné obdobia v hre majú vplyv na množstvo trávy na lúkach. Na úrodných lúkach je počas jari a leta množstvo trávy, no v zime jej je nedostatok.

> 1.3 - Hodnotenie

Na každej stránke s umiestnením môžete svoje poradie zobraziť kliknutím na odkaz "Zobraziť moju pozíciu", ktorá sa nachádza v hornej časti stránky.

Na prehľad o vašom dennom vývoji slúžia červené prípadne zelené čísla, pred ktorými sú uvedené symboly - alebo +.

podium Všeobecné poradie

Na tejto stránke nájdete:

 • Celkové hodnotenie hráčov. Upozornenie! Len vaše 10000 kone s najvyššími schopnosťami budú brané do úvahy pre účely hodnotenia.
 • Hodnotenie hráčov, ktorí získali najviac trofejí.
 • Hodnotenie najbohatších hráčov
 • Hodnotenie podľa aktívnych dní
 • Hodnotenie podľa popularity, ktoré sa vypočíta na základe počtu návštev inými hráčmi predchádzajúci deň. Hráč, ktorý navštívi profil viac ako jedenkrát každý deň, nezvýši hodnotenie stránky, do úvahy sa berie len jedna návšteva denne.
Poradie chovateľov

Na tejto stránke nájdete:

 • rebríček chovateľov s najväčším počtom koní
 • rebríček chovateľov, ktorí sa v predchádzajúci deň postarali o najviac koní
 • rebríček chovateľov, ktorí v predchádzajúci deň vyhrali najviac súťaží
 • rebríček chovateľov, ktorí v predchádzajúci deň vyhrali najviac roziet
 • rebríček chovateľov, ktorí tento mesiac poslali do neba najviac koní
 • rebríček chovateľov, ktorí tento mesiac poslali do neba najviac koní starších ako 25 rokov
 • rebríček chovateľov, ktorí tento mesiac predali do Bezpečného prístavu najviac koní
Prvý deň v každom mesiaci získa hráč, ktorý počas uplynulého mesiaca vyhral najviac roziet, špeciálneho koňa. Každý mesiac môžete vyhrať jedno z posledných vydaných plemien. Poradie koní

Pretože nie všetky kone sú úspešné v súťažiach, hodnotia sa tiež podľa schopností, či už celkových alebo konkrétnych. Pre každú schopnosť preto uvádzame samostatné hodnotenie.

Poradie koní môžete tiež filtrovať podľa plemena a vidieť tak najúspešnejších jedincov v rámci plemena.

V každom z týchto hodnotení si môžete zobraziť umiestnenie svojich koní a sledovať tak ich vývoj.

Hodnotenie koní podľa počtu výhier

Kone sú hodnotené podľa ich výsledkov v pretekoch. Existuje celkové hodnotenie, ale aj hodnotenie pre každý typ pretekov (preteky v kluse a cvale, prekážkový dostih, parkúr,...). Kone, ktoré dosahujú najvyššie rekordy sú zvyčajne aj skvelými šampiónmi s výnimočnými schopnosťami, no sú aj také, ktorých tréneri riadili ich kariéru tým najinteligentnejším spôsobom.

Tvorenie rebríčka

Na tejto stránke nájdete:

 • Rebríček chovateľov, ktorí vlastnia najviac koní so Zlatým jablkom
 • Rebríček chovateľov, ktorí vlastnia najviac koní s vyslúženým Zlatým jablkom
 • Rebríček hráčov, ktorí navrhujú najviac výtvorov
 • Rebríček hráčov, ktorých výtvory sú v hre najčastejšie používané

> 1.4 - Obchodovanie s predmetmi

donobjet Predmety z Čierneho trhu

Predmety z čierneho trhu môžete vymieňať s inými hráčmi.

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

Počet obchodných transakcií, ktoré môžete každý týždeň prijať alebo ponúknuť, je obmedzený:

Menej ako 15 aktívnych dní 1 výmena
Medzi 15 a 30 aktívnych dní 2 výmeny
Viac ako 30 aktívnych dní 3 výmeny
S účtom Pegas 3 výmeny navyše
Aby ste mohli obchodovať, musíte splniť nasledujúce pravidlá:
 • Vaša karma musí byť väčšia ako 6
 • Musíte mať overenú e-mailovú adresu
 • Váš účet musí byť potvrdený vašimi rodičmi, ak máte menej ako 16 rokov
 • Nemôžete obchodovať s hráčom, ktorý má rovnakú e-mailovú adresu ako vy
 • Týždenne môžete uzavrieť len jeden obchod s tým istým hráčom

Predmety z obchodu

Každý týždeň môžete dať svojim priateľom 3 predmety z obchodu (jablká, sedlá a pod.) a získavať za to predmety. Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

Týždenne môžete jednému priateľovi venovať len jeden predmet.

Navštívte stránky svojich priateľov a venujte im predmety z obchodu!

> 1.5 – Bezpečnosť

cadenas

Ak chcete hru hrať čo najbezpečnejšie, musíte postupovať podľa určitých základných pravidiel:

 • Nikdy nikomu nedávajte vaše heslo,
 • nikdy sa neregistrujte na stránky, ktoré predstierajú ponuky na pasy, pretože vám môžu váš účet ukradnúť,
 • zvoľte si heslo, ktoré nie je jednoduché odhaliť

> 1.6 – Zdieľanie účtu

amis

Odteraz môžete umožniť autorizovaným priateľom získať prístup k vášmu účtu a starať sa oň, keď nie ste dostupní. Tlačidlo Zdieľanie účtu umožní vašim priateľom so spoločnou správou získať k vášmu účtu prístup na 30 dní, až kým sa neprihlásite opäť. Vďaka tomu budú mať obmedzený prístup k vášmu účtu. Môžu sa starať o vaše kone, ale nebudú môcť v žiadnom prípade vymazať váš účet, jazdecké centrum ani žrebčíny, a takisto nebudú môcť predávať vaše kone.

Výstraha: Spoločnú správu vášho účtu by ste nemali zveriť niekomu, koho nepoznáte. Všetky neželané aktivity na vašom účte, ktoré vykoná jeho spolusprávca, sú na vašu zodpovednosť.

> 1.7 – Pasy

Pasy sú mena používaná v hre. Dávajú vám prístup k lepším službám a produktom, ako sú tie, ktoré môžete získať za Equus.

pass

Pasy vám umožňujú:

Ak chcete získať pasy:

 • je niekoľko rozličných platobných metód. Na stránke pasov získajte o nich viac informácií.
 • po 30.. dni na lokalite Howrse môžete každých 30 dní naplnením meradla na základe vašich herných činností získať 100 100 pasov
 • pasy môžete vyhrať, ak dáte kone na predaj ako zámenu za pasy a hráči ich kúpia
 • počnúc vaším 15. aktívnym dňom, budete môcť získavať pasy spĺňaním denných cieľov.

Ak chcete získať pas niektorým z týchto spôsobov, musíte mať potvrdenú e-mailovú adresu alebo ak máte menej ako 16 rokov, hru vám musia potvrdiť rodičia.

> 1.8 – Váš účet

parchemin

Vaše osobné informácie si môžete kedykoľvek zmeniť na stránke Účet.

Nezabudnite, že z bezpečnostných dôvodov budú účty, ktoré neboli aktívne viac ako 180 dní, automaticky odstránené.

2 / Starostlivosť o koňa

> 2.1 - Ustajnenie vášho koňa

box 1*

Koňa po odstavení rýchlo ustajnite v jazdeckom centre, aby ste ho mohli uložiť na spánok.

Koňa ustajníte kliknutím na odkaz v pravom hornom rohu stránky, kde si vyberiete jazdecké stredisko. Jazdecké stredisko si môžete vybrať podľa ceny za služby alebo podľa jeho prestíže. Môžete tiež vyhľadať jazdecké stredisko konkrétneho hráča a to tak, že uvediete jeho užívateľské meno.

Po voľbe jazdeckého strediska sa musíte rozhodnúť o dĺžke pobytu koňa a svoj výber potom jednoducho potvrdiť. Samozrejme, že nemusíte všetky svoje kone ustajniť v tom istom jazdeckom stredisku. Strediská môžete okrem toho meniť tak často, ako sa vám páči.

Ustajnenie môžete predĺžiť pomocou ikony pri dátume ukončenia na stránke vášho koňa. Manažér centra rozhodne o prijatí alebo odmietnutí vašej žiadosti. Okrem toho môžete poprosiť manažéra o rezerváciu boxu v jeho inštitúcii.

Výber strediska

Jazdecké stredisko, ktoré si vyberiete, ovplyvní predovšetkým:

ressourcelin
 • veľkosť boxu: čím je box väčší, tým viac morálky získa v ňom uložený kôň po prebudení
 • kvalita použitej podstielky: kobyly prídu o menej energie počas pôrodu, ak je kvalita podstielky dobrá
 • Peniaze, ktoré získate za misie ukončené vašimi koňmi: cena sa vypočítava automaticky podľa prestíže ustajneného koňa. (cena, ktorá sa zobrazuje na stránke centra, je čiastka prijatá vlastníkom koňa, ktorý misiu vykonal)
 • prestíž lúky: čím je prestíž lúky vyššia, tým viac krmiva zdarma bude môcť kôň zjesť na pastvine
 • ak je jedlo k dispozícii, ako napríklad seno, ovos, mrkvy alebo kaše: môžete nejaké podať svojim koňom, pričom nemusíte míňať zo svojich zásob.
 • vybavenie, z ktorého ustajnené kone môžu zdarma profitovať, ak majú príslušnú špecializáciu
 • Umiestnenie jazdeckého centra: schopnosti sa budú zvyšovať dvojnásobnou rýchlosťou počas jázd, ak je umiestnenie jazdeckého centra zhodné s typom jazdy, na ktorú kôň ide.
Prípady kúpenia alebo vysťahovania koňa

Nezabudnite skontrolovať profilovú stránku centra, kam chcete ustajniť svojho koňa, aby ste sa vyhli ľubovoľným prekvapeniam, keďže ustajnenie koňa tam nebudete môcť zrušiť. Kôň tam zostane toľko dní, koľko ste zaplatili. Existuje jedna výnimka: keď hráč kúpi koňa, ktorého ustajnenie už bolo rezervované, môže ho zrušiť do 7 dní po nákupe.

Ak bol váš kôň vysťahovaný z boxu, v ktorom bol, pretože sa box príliš opotreboval alebo sa jazdecké centrum vymazalo:

 • buď sa vám vrátia zvyšné výdaje za ustajnenie,
 • alebo ak refundácia nie je možná, váš kôň sa prevedie do boxu rovnakej kvality v Owovom jazdeckom centre po zvyšné obdobie, ako tam kôň zostane. Ak chcete, do 7 dní po prevedení môžete zrušiť ustajnenie svojho koňa.

Zrušením ustajnenia koňa nezískate právo na refundáciu.

> 2.2 - Kŕmenie vášho koňa

Žriebätká

alimentation Žriebätá zostávajú so svojou matkou do veku 6 mesiacov.Počas tohto obdobia sú kŕmené výlučne materským mliekom. Ak jazdecké centrum, v ktorom je matka ustajnená, poskytuje mrkvu, žriebä môže nejaké jesť zadarmo.

Odstavené žriebätá môžu jesť len seno.Keď začnú trénovať, môžete im dať ovos. Uistite sa, že jedia správne – ani veľa, ani málo.

Dospelý kôň

Dospelý ťažný kôň potrebuje krmivo a ovos.Kvalita stravy závisí od množstva vykonanej práce. Ak je kŕmenie nesprávne, môžu pribrať alebo schudnúť, čo ohrozuje ich zdravie.
Kôň môže jesť určité množstvo sena zadarmo, v závislosti od kvality lúk a jazdeckého centra, kde je kôň ustajnený. Závisí to tiež od ročného obdobia: tráva je menej výdatná v zime ako na jar.
Niektoré jazdecké centrá ponúkajú seno a ovos svojim ustajneným koňom.
To vám umožní nachovať svojho koňa celkom zadarmo, ak je ustajnený v takomto jazdeckom centre!

Problémy s váhou

V prípade, že je váš kôň príliš tučný alebo príliš chudý, dostanete niekoľko upozornení a budete musieť konať. Ak je príliš chudý, budete ho musieť čo najviac vykŕmiť. Ak je príliš tučný, s kŕmením prestaňte.

Pochúťky mrkva

Kôňa môžete potešiť tým, že mu dáte mrkvy. Obnovujú tiež trochu energie. Ustajnené kone ich môžu získať zdarma v tých jazdeckých centrách, kde sa pestuje. Uistite sa, že ste si vybrali správne jazdecké centrum!

Iní hráči môžu dať vášmu koňovi jablko, aby povzbudili jeho morálku.

Kaše

Ak chcete koňa udržať vo forme, podávajte mu kaše, ktoré obnovujú:

 • 10% energie
 • 10% morálky
 • 5% zdravia

Len kone staršie ako 2 rokov. Okrem toho koňom starším ako 25 sa už nebude z kaše obnovovať zdravie.

Rovnako ako seno, ovos alebo mrkvu, niektoré jazdecké centrá môžu zdarma ponúkať kaše.

> 2.3 - Udržiavanie kondície vášho koňa

Existujú tri ukazovateľe fyzickej kondície vášho koňa: energia, zdravie a morálka.

Každá akcia, ktorú kôň vykoná, vplýva na jednu alebo viacero jeho štatistík. Musíte dávať pozor na jeho energiu. Ak je kôň vyčerpaný, môže zomrieť.Ideálne je, ak ho uložíte na spánok najneskôr o 22.00, s minimálne 20% energie. Ak má váš kôň menej ako 20% energie, nezregeneruje sa dostatočne a ak má menej ako 5%, môže aj umrieť.


Ako obnoviť energiu vášho koňa?

 • nachovaním
 • pohladkaním
 • podaním kaše
 • uložením na spánok. Kôň si svoju energiu obnoví 5-násobne, keď je uložený na spánok. Nezabudnite však, že ak ho uložíte na spánok s nulovou energiou, umrie.
 • podaním nápoja
 • podaním cukru, ktorý nájdete počas vykonávania akcií
 • podaním mrkvy

Ako obnoviť morálku vášho koňa?

 • učesaním
 • podaním kaše
 • podaním nápoja
 • ak im iný hráč dá jablko

Zdravie sa okrem toho prirodzene zvyšuje s časom.

Problémy s morálkou

etrille Ak má kôň menej ako 20% morálky, jeho zdravie sa zhorší. Čím je morálka nižšia, tým rýchlejšie chorľavie. Aby sa tomuto predišlo, nezabúdajte vaše kone česať každý deň a zaveďte ich do Jazdeckého centra.

Zdravotné problémy

Zdravotný stav koňa mladšieho než 25 rokov klesá, ak:

 • Je kôň príliš tlstý alebo príliš chudý
 • Nevenujete koňovi dostatočnú starostlivosť
 • Energia koňa klesne pod 20%
 • Počas predošlého dňa ste koňa neučesali

Po 25 rokoch života sa bude zdravie koní a poníkov, ktoré nemajú Kameň mudrcov postupne znižovať podľa veku.

> 2.4 – Obchod

boutiqueeleveur

Nájdete tu všetko, čo potrebujete, aby ste sa postarali o svojho koňa. V rôznych oddeleniach si môžete kúpiť:

 • jedlo a pochúťky pre potešenie koňa
 • výstroj na účasť na pretekoch
 • bonusy na zvýšenie výkonnosti koňa

Cena určitých predmetov závisí od nákupu a predaja inými hráčmi.

Na tejto stránke, v pravej dolnej časti, môžete vidieť predmety, ktoré máte v inventári a plánujete pre obnovenie zásob. Ak je to potrebné, tieto predmety môžete v obchode predať. Obchod ich kúpi za cenu nižšiu, ako je požadovaná cena. Môžete tiež predať trus vyprodukovaný koňmi. Ak chcete niečo predať do obchodu, kliknite na stránke obchodu na „Predať predmety“.

Nezabudnite, že predať môžete iba to, čo máte vo svojom inventári.

> 2.5 – Čierny trh

marchenoir

Čierny trh je veľmi zvláštne a osobité miesto. Majte sa na pozore, keď tam vstupujete. Sila predmetov môže byť taká veľká, že vás môžu vystrašiť.

Predmety na čiernom trhu kúpite za pasy.

Tieto veci sa nemôžu dediť z rodičov na potomstvo. Nedajú sa preniesť z jedného koňa na iného a v prípade smrti koňa sa nedajú obnoviť späť.

3 / Príprava koňa na súťaže

> 3.1 – Zapriahnutie vášho koňa a výber špecializácie

Špecializácia specialisationclassique

Aby mohol váš kôň súťažiť vo veku 3 roky, musíte pre neho vybrať štýl jazdenia, ktorý bude jeho špecializáciu. Súťaže, ktorých sa bude môcť zúčastniť, závisia od jeho špecializácie.

Kone špecializované na Klasické jazdenie sa môžu zúčastniť rýchlostných závodov a prekážkových dostihov, parkúru a drezúrnych pretekov.

Kone špecializované na Westernové jazdenie sa môžu zúčastniť pretekov v obiehaní barelov, cutting, reining, western pleasure a trail class.

Ak chcete vybrať špecializáciu pre vášho koňa, vyberte jeho typ jazdenia v poli Preteky.

Špecializáciu svojho koňa môžete zmeniť, pokiaľ nedosiahne vek 5 rokov.

Postrojsedlo 3*** pre klasické jazdenie

Keď už má kôň špecializáciu, musíte mu zakúpiť podsedlovku, sedlo a uzdu rovnakej špecializácie. Tieto predmety môžete nájsť v obchode chovateľa. K dispozícii je niekoľko dizajnov a kvalitatívnych úrovní.

Niektoré jazdecké centrá poskytujú zdarma pre vaše kone rôzne typy vybavenia.

Ak chcete, aby bol váš kôň efektívnejší na pretekoch, môžete ho vybaviť ušaňami alebo bandážami.

Predmety potom môžete dať koňovi zo stránky koňa:

Tento výstroj nebude nikdy obnosený. Nemôžete ho odstrániť, len vymeniť.

Ak výstroj koňa vymeníte, starý výstroj bude zničený.

> 3.2 – Zručnosti a tréning

Schopnosti

Na Howrse je šesť schopnostných kategórií:

entrainer
 • Výdrž
 • Rýchlosť
 • Drezúra
 • Cval
 • Klus
 • Skákanie

Maximálna úroveň schopností, ktoré môže kôň za svoj život dosiahnuť aktivitami, ktoré bude vykonávať, je daná od narodenia a závisí od jeho plemena a predkov. Líši sa preto u každého koňa a to aj v rámci jedného plemena. Ako však hovorí logika, z klusáka sa nikdy nestane špičkový šampión v cvale! Vzhľadom na to, že potenciál koňa sa nedá zvyšovať donekonečna, nastane chvíľa, keď sa váš kôň už nebude ďalej zlepšovať. Je len na vás, aby ste schopnosti svojho koňa rozvinuli naplno!

Existujú 3 hlavné spôsoby ako zvýšiť schopnosti koňa:

 • jazdy
 • tréning
 • preteky

Venujte pozornosť zdraviu vášho koňa. Ak ho trénujete, nechávate ho jazdiť alebo zapisujete na preteky a jeho zdravie nie je 100%, nezíska maximálny počet schopnostných bodov. Ak váš kôň nezíska maximálne schopnosti, nebude ich môcť znovu získať neskôr.

Sú ešte 2 ďalšie spôsoby na vylepšenie schopností:

 • Hranie hier, keď je žriebä vo veku 8 až 16 mesiacov; môžete tak získať až 60 bodov pre schopnosti.
 • Ukončenie misií, ktoré sú dostupné, keď kôň dosiahne 2 roky; na misiách spotrebuje až 30% energie. Vývoj schopnosti závisí od kvality misií, ktoré poskytuje jazdecké centrum, kde je kôň ustajnený. Misie pridávajú body koňom a poníkom k tým 2 schopnostiam, ktoré majú najvyšší potenciál. Nezabudnite, že schopnosti, ktoré sa zvýšili s misiami, budú ukončené, keď kôň dosiahne 25 rokov!

Keď dokončíte rozvoj schopností koňa, príslušné schopnosti sa zobrazia zvýrazneným písmom na stránke genetického potenciálu koňa. Dovŕšenie vývoja znamená splnenie tréningu a jázd a získanie všetkých možných schopností, ktoré si môže kôň osvojiť v súťažiach.

Tréning balader

Tréning pre jazdy začína vo veku 1 rok a 6 mesiacov. Sú 2 typy jázd. S každou sa tvoria špecifické schopnosti:

 • Jazdy v lese rozvíjajú drezúru, cval a skákanie
 • Jazdy na horách rozvíjajú výdrž, rýchlosť a klus

Budete vidieť hviezdičky v rámčeku pre schopnosti (uprostred stránky koňa), ktoré budú pribúdať. Nezabudnite, že získavanie schopností je obmedzené a po určitom čase váš kôň už nebude počas jázd nič získavať.

Keď kôň dovŕši vek 2 roky, môžete ho začať trénovať. Pre každú schopnosť sa vyžaduje špecifický tréning. Každý tréning trvá 3 hodiny. Počas dňa u koňa môžete kombinovať niekoľko typov tréningov, no vždy skontrolujte jeho úroveň energie, ako aj čas v hre, aby stihol ísť včas na odpočinok. Nezabudnite, že ho musíte uložiť na spánok najneskôr o 22:00!

Keď váš kôň dosiahne vek 5 rokov, môžete s ním ísť na jazdy po pláži. Sú to špeciálne jazdy, počas ktorých môžete alokovať schopnosti koňa presunutím jednej schopnosti do druhej. Čím je jazda dlhšia, tým je prenos schopností väčší. Upozornenie: prenos je obmedzený a zodpovedá 2.5% genetického potenciálu koňa.

Nezabudnite, ak morálka vášho koňa nie je na úrovni 100, keď si pôjde zajazdiť na pláž, prenos schopností bude horší ako optimálny a straty budú trvalé.

Bonusy pot-graisse

Zobrazujú sa v rámčeku na stránke koňa. Sú to body pridané ku schopnosti, ale nemali by sa zamieňať za schopnosti samotné. Môžu znamenať výhodu vo výsledkoch súťaží, nepočítajú sa však do minima požadovaného pre účasť v súťažiach.

Môžu byť založené na:

 • v centre, v ktorom bol kôň ustajnený, podľa jeho prestíže
 • s rôznymi položkami zakúpenými v obchode, na čiernom trhu alebo nájdenými počas aktivít, ktoré kôň vykonáva

Zobrazujú sa tiež so znakom + pred ním, keď prejdete myšou cez okno „Schopnosti“.

> 3.3 – Preteky

competition

Keď má kôň 3 roky, môže sa zúčastniť pretekov! Aby mohol súťažiť, musíte mu prideliť špecializáciu na jeden z typov pretekov a dať mu prikrývku, sedlo a uzdu, ktoré sa zhodujú so špecializáciou.

Vďaka súťažiam máte možnosť zarábať podľa svojich úspechov a súčasne zvyšovať schopnosti svojich koní. A pretože ich potenciál nie je nekonečný, nastane deň, keď už nebude možné zlepšovať schopnosti koňa súťažením.

Každé preteky majú úroveň náročnosti, ktorá určuje minimálnu a maximálnu úroveň zručnosti pre kone, ktoré do nich majú prístup, a to bez ohľadu na zvolenú disciplínu. Každé jazdecké centrum nastavuje pre svoje preteky potrebnú úroveň náročnosti.

Na začiatku bude mať váš kôň prístup len k pretekom pre kone s menej ako 20 víťazstvami. Keď dosiahne 20 víťazstiev, všetky očakávajúce registrácie do pretekov budú zrušené. Následne bude mať prístup k pretekom s vyššou prestížou.

Na preteky nemôžete poslať viac ako 2 kone z jednej stajne.

Na stránke profilu každého koňa, medzi ostatnými informáciami, nájdete súhrn víťazstiev a výsledky pretekov.

Preteky Klasického jazdenia

Preteky Klasického jazdenia sú pre kone so špecializáciou na Klasické jazdenie, ktoré majú uzdu a sedlo pre tento typ. Existujú 4 druhy pretekov:

 • Rýchlostné preteky v cvale a kluse sú obmedzené podľa úrovne v cvale pre preteky v cvale a úrovne v kluse pre preteky v kluse. Kone tiež potrebujú byť dosť rýchle a mať dobré schopnosti v drezúre, ak chcete aby sa stali šampiónmi.
 • Prekážkový dostih je fyzicky náročná disciplína, ktorá si vyžaduje veľkú výdrž, dobré schopnosti v skokoch a dobrú poslušnosť. Registrácie sú limitované úrovňou výdrže.
 • Parkúr si vyžaduje výnimočné schopnosti v skokoch a veľkú flexibilitu. Vzhľadom na to, že tieto preteky sú časované, parkúrový kôň musí vedieť rýchlo zdolať prekážky. Registrácia je limitovaná úrovňou v skokoch. Na parkúrových pretekoch môže kôň faulovať, pričom mu každý faul pridá 1 sekundu k celkovému časovaču.
 • Preteky v drezúre sa zameriavajú na rytmus tempa koní, napríklad klus a cval, no predovšetkým na schopnosti v drezúre. Občas sa koňovi podarí podať výnimočný výkon, s ktorým si zvýši skóre a poskytne vám bonus 100 Equus.

Preteky Westernového jazdenia

Preteky Westernového jazdenia sú pre kone so špecializáciou na Westernové jazdenie, ktoré majú uzdu a sedlo pre tento typ. Existuje 5 druhov pretekov:

 • Obiehanie barelov preteky na čas, ktoré si vyžadujú rýchlosť, výdrž a schopnosti v cvale. Úlohou je čo najrýchlejšie slalomom obehnúť 3 barely bez toho, aby ich kôň zbúral. Registrácia na preteky je limitovaná rýchlosťou.
 • Cutting si vyžaduje veľkú výdrž a rýchlosť, aby bolo možné teľa udržať pod kontrolou. Tiež si vyžaduje vysokú úroveň drezúry. Registrácia na preteky je limitovaná úrovňou drezúry.
 • Reining je disciplína v drezúre, ktorá sa koná v cvale. Tiež sa vyžaduje veľká výdrž. Registrácia je limitovaná úrovňou cvalu.
 • Western pleasure je disciplína, ktorá si vyžaduje výbornú schopnosť v kluse, no taktiež v poslušnosti a výdrži. Registrácia je limitovaná úrovňou klusu. Kone môžu faulovať, no s každým faulom sa im pridá 1 sekunda k celkovému času.
 • Trail classje ekvivalentom pretekov v drezúre pre klasické jazdenie. Kôň pre trail class musí vynikať v drezúre, no taktiež by mal byť dobrý v kluse a skokoch. Registrácia je limitovaná úrovňou drezúry.

Morálka

Všimnite si, že keď kôň v hre dovŕši 60 alebo viac služobných dní a neskončí v pretekoch prvý, môže stratiť časť morálky. Nemusíte sa však obávať, túto stratu kôň rýchlo dobehne, keď mu doprajete krátky odpočinok a zopár maškŕt.

Bonusy cure-pied

Môžete koňom udeliť bonusy, aby mali lepší výkon na pretekoch. Určité bonusy môžete nájsť pri plnení misií s vašimi koňmi (ako napríklad čistič kopýt alebo hrebeň). Ďalšie bonusy si môžete kúpiť, keď navštívite obchod alebo Čierny trh. Pri výpočte výsledku pretekov, bonusy sú priamo aplikované na schopnosti a majú vplyv na finálny výsledok.

Noví hráči, ktorí začnú hru, získajú špeciálny bonus. Nebuďte prekvapení, ak niektoré kone dosahujú vynikajúci výkon. Dostali len malú pomoc na úspešný štart v hre!

Preteky pre kone nízkej úrovne

Niektoré preteky sú určené len pre kone nízkej úrovne. Sú to kone, ktoré:

 • mali na konte menej ako 20 víťazstiev;
 • nemajú žiadnu schopnosť na úrovni viac ako 1300
 • ktoré nemajú žiadnu schopnosť s genetickým potenciálom na úrovni viac ako 1830

Táto hodnota sa každú noc prepočítava.

> 3.4 - Rozety

Rozety sú odmeny, ktoré získate výhrou v určitých súťažiach so 75 alebo viac percentami prestíže. Keď váš kôň vyhrá rozetu, získate dvojnásobok Equus za danú súťaž. Avšak nemôžete vyhrať tú istú rozetu s tým istým koňom viac ako jedenkrát.

Trofeje

Čím viac roziet vyhráte, tým viac trofejí môžete získať pre vaše kolekcie.

> 3.5 – Veľká cena

trophee

Veľká cena sú majstrovstvá, ktoré prebiehajú celý týždeň. Pozostáva celkom z 5 kôl, každý deň prebehne jedno kolo. Sú dve rôzne Veľké ceny: Klasické jazdenie a Westernové jazdenie.

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Veľká cena v Klasickom jazdení Prekážkové dostihy Klus Parkúr Drezúra Cval
Veľká cena vo Westernovom jazdení Cutting Western pleasure Reining Trail class Obiehanie barelov

Každé preteky trvajú 10 hodín a vyžadujú minimálnu energiu 99%. Hráči môžu na každé preteky prihlásiť svoje dva kone.

Každý deň sa zostaví poradie, na základe ktorého sa udeľujú výnimočné darčeky:

 • Pre víťaza: 400 400 pasov
 • Pre druhého hráča: 200 200 pasov
 • Pre tretieho hráča: 100 100 pasov
 • Pre štvrtého hráča: 1 x Protišmykové kliny
 • Pre piateho hráča: 1 x Kus oblaku
 • Pre prvých 100 hráčov: 1000 Equus
 • Pre všetkých súťažiacich: 500 Equus

Po ukončení piatich pretekov, teda v sobotu, bude zobrazené týždenné umiestnenie vo Veľkej cene: Počítajú sa len najlepšie výkony v každých pretekoch. Aby ste sa umiestnili, musíte sa zúčastniť 5 pretekov Veľkej ceny.

V nedeľu sa nekonajú žiadne preteky, je to deň odpočinku pre vaše kone.

Na základe týždenného hodnotenia vo Veľkej cene:

 • Najlepších 10 dostane ocenenie na svojej profilovej stránke.
 • Najlepších 100 súťažiacich získa 7-dňový prístup do fontány. Fontána obnoví žľaby, strojnásobí energiu a navýši morálku.

Pre Veľkú cenu sú špeciálne bonusy, ktoré napríklad umožňujú znížiť výdaj energie vašich koní pri prihlasovaní do súťaže, dať bonusy schopností súťažiacim koňom a zaregistrovať štyri kone namiesto dvoch. Tieto bonusy nájdete v Rohu hojnosti.

Účasť koňa na Grand Prix bude zrušená, ak ho požičiate alebo predáte.

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

4 / Rozvoj genetického potenciálu vášho koňa

> 4.1 - Rozmnožovanie

Pripúšťaniereproduction

Kone môžete rozmnožovať od 2 rokov a 6 mesiacov.


So svojimi žrebcami môžete:

 • Zverejňovať verejné ponuky na pripustenie, maximálne 100 za deň.
 • Zverejňovať rezervované ponuky na konkrétne kobyly vrátane vlastných kobýl.

So svojimi kobylami môžete:

 • Vyberať z verejných pripustení.
 • Prijímať rezervované ponuky vrátane ponúk od vlastných žrebcov.

Pokiaľ žrebec nie je váš, pripustenie stojí od 500 equus do 7 500 equus.

Na základe vašej rezervy Equus navyše zaplatíte ešte aj od 100 equus do 2 500 equus za veterinárnu starostlivosť.

Tehotenstvo

gravidita trvá 12 mesiacov. Začiatkom 8. mesiaca môžete za 50 Equus požiadať o ultrazvuk, aby ste vopred zistili pohlavie, plemeno a sfarbenie žriebäťa. Po dosiahnutí tejto fázy, môže kobyla prijímať len misie.V 12. mesiaci tehotenstva musíte zavolať zverolekára a uistiť sa, že kobyla je ustajnená v jazdeckom centre. Ak nezavoláte zverolekára, o žriebä prídete.

Keď sa žriebä narodí, môžete mu dať meno a začať sa o neho starať. Keď sa v 6. mesiaci osamostatní od matky, budete ho musieť ustajniť v jazdeckom centre.

Ožrebenie je jediná činnosť, ktorá môže nastať aj po polnoci konského času.

Majte na pamäti, že nemusí byť najvýhodnejšie skrížiť kobylu, ktorá vyniká napríklad v drezúre, so žrebcom, ktorého prednosťou je rýchlosť. Potomstvo v skutočnosti nemusí vynikať ani v jednej z týchto vlastností. Preto je lepšie uprednostniť kríženie príbuzných plemien.

Ožrebenie je pre kobylu vyčerpávajúca skúsenosť. Medzi narodením žriebätka a ďalším pripustením preto musí byť interval aspoň 10 mesiacov.

Valasi

Žrebcov môžete nechať vykastrovať vo veku od 2 a pol do 6 rokov. Z koňa sa tak stane valach. Už sa nebude môcť rozmnožovať, ale získa výrazné bonusy (výdrž: +8; rýchlosť: +8; drezúra: +4). Kastrácia koňa trvá prinajmenšom dve hodiny.

Vezmite prosím na vedomie, že valach nemôže získať Diov bleskový šíp a že kastrácia je nevratná.

Žriebä

Ožrebenie prebehlo hladko a narodilo sa žriebä. Jeho plemeno je dané dominantným plemenom jeho predkov, ak nie sú čistokrvné. Jeho sfarbenie je náhodne vybrané z farieb schválených pre plemeno žriebäťa.

Potenciál vášho žriebätka závisí od genetických vlastností jeho rodičov, ale tiež od úrovne ich tréningu a od ich úspechov v súťažiach.

Narodené žriebätká zostávajú s matkami, v tom istom boxe, kým nedovŕšia vek 6 mesiacov. Počas tejto doby nemusia byť ustajnené a kŕmia sa výhradne materským mliekom.

Jednorožce cornedelicorne

Jednorožce sú veľmi vzácne a rozmnožujú sa takmer rovnako ako obyčajné kone.

Rozmnožovanie je možné iba medzi jednorožcami rovnakého plemena. Na získanie žriebäťa jednorožca budete potrebovať trochu šťastia.

Každý deň môžete aktivovať 2 relácie pripúšťania jednorožcov, ktoré sa aktivujú, keď budete chcieť. Relácia sa aktivuje v okamihu, keď po vašom potvrdení pripustíte kobylu jednorožca. Od toho okamihu máte 60 sekúnd na pripustenie všetkých ostatných kobýl jednorožcov, ktoré chcete pripustiť.

Po využití oboch relácií pripustenia musíte počkať do ďalšieho dňa (po dennej aktualizácii), aby ste mohli znova pripustiť svoje jednorožce.

Nezabudnite, že jednorožec sa môže páriť až po aspoň 10 skutočných hodinách od jeho počatia alebo od jeho predošlého párenia. Preto si možno budete chcieť rozvrhnúť svoje relácie pripúšťania.

Oslíky

Oslíky sa rozmnožujú len trikrát za život a výhradne s iným zvieraťom toho istého druhu. Je to jediný druh v hre, ktorého genetický potenciál sa s každou generáciou znižuje.
Ak je samčí osol na predaj, všetky jeho ponuky párenia, ktoré neboli prijaté samicou, budú zrušené.

Ťažné kone

Ťažné kone sa za svoj život môžu rozmnožovať len 3-krát, a to len s iným ťažným koňom.

Keď sa ťažný kôň ponúkne na predaj, čakajúce pripustenia, ktoré ešte neboli akceptované kobylou, sa zrušia.

> 4.2 - Genetika

Genetický potenciál genetique

Genetický potenciál koňa sa vypočíta podľa genetického potenciálu a NLOP jeho rodičov.

Keď sa už žriebä narodí, jeho genetický potenciál už nie je možné rozvíjať

Vrodené schopnosti a vývoj schopností počas hry a plnenia misií sa nezahŕňajú do genetického potenciálu. To znamená, že schopností koňa môžu presahovať hodnoty uvedené v jeho genetickom potenciáli.

Hviezdička udelená za znamenitosť

Odmenou za znamenitosť je zelená hviezdička, ktorú nájdete v údajoch o genetickom potenciáli koňa. Znamená, že kôň v danej schopnosti vyniká. Je vzácna, pretože predstavuje vrchol chovateľovho úsilia pri tréningu a pri starostlivom výbere plemenných koní. Udeľuje sa výnimočným koňom!

Ak chcete získať hviezdu dokonalosti, kôň musí dosiahnuť 100% genetického potenciálu v danej schopnosti. Je možné získať ďalšie hviezdy za schopnosti za každých 10% genetického potenciálu, ktoré získa v schopnostiach.

Hviezdy dokonalosti môže žriebä získať len pri narodení, keďže genetický potenciál koňa sa už neskoršie zmeniť nedá.

Vrodené schopnosti

Sú to schopnosti, ktoré má kôň už od narodenia. Nie všetky žriebätá majú vrodené schopnosti. Tie závisia od rodičov žriebätka, ich genetického potenciálu a ich NLOP. Žriebä sa môže narodiť napríklad s výdržou 10%.

Žriebä sa nemôže narodiť s negatívnymi schopnosťami. Ak je priemerné NLOP rodičov nižšie než 0, žriebä nebude mať žiadne vrodené schopnosti.

Tieto vrodené schopnosti sú dané od narodenia. Pripočítajú sa ku genetickému potenciálu.

Nezabudnite, že vrodené schopnosti sa integrujú do schopností koňa, preto je možné prekonať hodnotu uvedenú v genetickom potenciáli. A práve táto efektívna hodnota sa hodnotí pri posudzovaní minimálnej požiadavky na schopnosti pri kvalifikácii do súťaží.

NLOP

Hodnota NLOP je génový index. Zohráva úlohu pri chove, keďže NLOP hodnoty rodičov vplývajú na genetický potenciál a schopnosti žriebäťa pri narodení.

Vypočítava sa na základe:

 • z úrovne tréningu (jazdy, tréning, súťaže), ktorú kôň dosiahol v 3 najlepších schopnostiach
 • z počtu pretekov, ktoré kôň vyhral, ideálne aspoň 20
 • z jeho veku, NLOP môže dosiahnuť 100, len ak má kôň minimálne 10 rokov

Na základe týchto parametrov bude hodnota NLOP vždy niekde medzi -100 a +100, pričom -100 je minimálna a +100 je maximálna hodnota, ktoré kôň môže dosiahnuť.

Čím sú hodnoty NLOP rodičov vyššie, tým sú vyššie šance, že žriebä bude mať vysoký genetický potenciál a počiatočné schopnosti.

Navyše, ak je priemerná hodnota NLOP rodičov pod 0, žriebä nebude mať žiadne počiatočné schopnosti.

Aby ste získali čo najlepšie žriebätá, odporúča sa vybrať za partnerov kone s vysokou hodnotou NLOP, alebo aspoň s pozitívnou hodnotou, napr. kone, ktoré sú dobre trénované a dosahovali dobré výsledky na pretekoch.

5 / Budovanie kariéry na Howrse

> 5.1 - Zarábanie peňazí

Akými spôsobmi sa dajú zarobiť peniaze?

 • misie: váš kôň získa istú sumu peňazí v závislosti od vášho jazdeckého centra
 • argent
 • pretekmi, ktorých sa zúčastňujú vaše kone
 • ponukami na pripustenie, ktorých súčasťou sú vaše kone
 • predajom koňa z vašich stajní
 • predajom trusu od vašich koní
 • spĺňaním denných cieľov až do 30 aktívnych dní
 • predajom predmetov z vášho inventára do obchodu
 • výmenou položiek z čierneho trhu
 • používaním pasov na prevod na svoju rezervu

> 5.2 – Váš žrebčín

Žrebčíny

Žrebčíny umožňujú znovu zoskupiť kone, ktoré vám patria, bez ohľadu na to, kto je ich chovateľom.

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

Na každých 60 aktívnych dní môžete zaregistrovať jeden žrebčín navyše až do počtu 5 žrebčínov.

annuaire

Vytvorením členstva na účet Pegas si môžete zaregistrovať až 50 žrebčínov. Navyše si všetky žrebčíny môžete zoskupiť do 5 kategórií, kde každá bude mať inú farbu, takže ich budete môcť rýchlejšie vyhľadať.

Prípony

Každý žrebčinec si môže získať meno a postaviť svoju reputáciu na koňoch, ktoré vychoval. Môžete si zaregistrovať príponu a túto potom pridávať k menám koní, ktoré ste vychovali. Budúci majitelia koní vychovaných vo vašom žrebčinci nemôžu túto príponu odstrániť. A naopak, nesmie sa pridávať k menám koní, ktoré sa nenarodili vo vašom žrebčinci.

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

Na každých 30 aktívnych dní môžete vytvoriť dodatočnú príponu. Ešte viac prípon získate ak sa prihlásite na účet Pegas.

Môžete mať niekoľko prípon a priraďovať ich podľa plemien, ktoré využívate, napríklad, ak chcete rozlišovať medzi rodmi v rámci konkrétneho žrebčína so zameraním na také či onaké plemeno.

Plemená a modrá hviezdička

Na Howrse je množstvo rozličných plemien, ako pre kone, tak aj pre poníky. Čistokrvné plemená môžete oddeliť od zmiešaných plemien na karte Genetika na záznamoch koňa. Okrem toho, čistokrvné kone majú na stránkach predaja a pripustenia modrú hviezdu.

Podmienky chovu

V rámci starostlivosti o kone môžete nájsť rastové body alebo bonusy (bič, tuba s mazivom atď.) a získať Equus (napríklad s misiami alebo súťažami). Akonáhle však prebudíte viac ako 1 000 koní za deň, tieto výhody sa automaticky vypnú. Nasledujúci deň sa znova aktivujú.

> 5.3 – Obchodovanie s koňmi

Kone je možné predávať a nakupovať medzi hráčmi výmenou za Equus alebo pasy.

Po každom predaji sa 10 % z konečnej čiastky použije na naplnenie pokladničky Pokladnička.

Napríklad ak predáte koňa za 5 000 equus, na váš účet sa poukáže 4 500 equus500 equus pôjde do vašej pokladničky.

Keď sa pokladnička naplní, budete môcť odomknúť špeciálne dočasné ponuky.

encheres

Hneď ako dáte koňa do predaja, prestávate sa o neho starať. Jeho činnosti sa automaticky prerušia a kôň prestane rásť. Hneď, ako ho niekto kúpi, začne znova rásť obvyklým spôsobom. Vezmite na vedomie, že kôň prestane starnúť ihneď, ako je daný na predaj, napriek tomu, že sa o neho chovateľ v daný deň postaral.

Nemôžete kúpiť späť koňa, ktorého ste predali, po dobu 10 dní od predaja.

Aukcie

Pri predaji koňa na aukcii môžete nastaviť počiatočnú cenu. Potenciálni kupujúci budú robiť na túto cenu ponuky. Počas posledných 30 sekúnd sa pri zložení každej ponuky nejakým hráčom zresetuje čas zostávajúci do konca predaja na 30 sekundy(únd). Kôň pripadne hráčovi, ktorý na koniec predaja ponúkol najvyššiu cenu.

Počas aukcie sa zinkasujú peniaze od hráča, ktorý ponúkol najvyššiu sumu, a hráči, ktorí ponúkli nižšie sumy, získajú svoje peniaze späť. Ak do 48 hodín nikto neponúkol žiadnu sumu, kôň zostane predávajúcemu.

Aukcie, v ktorých ešte nebolo ani raz prihodené, sa môžu zrušiť.

Hráči s účtom Pegas môžu dražiť za pasy.
Priamy predaj

Priame predaje vám umožňujú predávať kone rýchlejšie v porovnaní s aukciami. Priamo si vyberiete predajnú cenu za koňa a je možné kedykoľvek ho kúpiť.

Ak si nikto nekúpil vášho koňa, môžete zrušiť priamy predaj. Príslušný kôň sa automaticky vráti do vášho žrebčinca do 30 dní od začiatku predaja.

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

Rezervované predaje

Predaj môžete tiež rezervovať pre určitého chovateľa. Ak si vyberiete túto možnosť, koňa si bude môcť kúpiť iba hráč, ktorého ste si vybrali.

Prístup získate po splnení cieľov začínajúceho chovateľa.

Bezpečný prístav havrepaix

Je to útočisko pre kone. Kone a poníci si tam nažívajú oveľa spokojnejšie, ďaleko od chaosu súťaživého sveta.
Môžete tam predať:

 • vaše kone za 400 equus
 • vašich jednorožcov a ne-jednorožcov narodených rodičom jednorožcom za 2 000 equus

Predať koňa do útulku nie je rovnaké ako predať ho hráčovi. Po dokončení predaja koňa nemôžete odkúpiť späť a predajná cena je pevne daná.

> 5.4 – Tímy

Môžete sa spojiť s inými hráčmi a spolupracovať, aby ste vylepšili chov. Môžete sa pridať k 2 tímom.

Tím sa skladá zo zakladateľa a ďalších hráčov. Počet dostupných miest v tíme závisí od počtu VIP hráčov v ňom, pričom na jedného VIP člena pripadá 4 miest. Tím môže mať maximálne 20 hráčov, a to aj vtedy, ak má zaregistrovaných viac ako 5 VIP hráčov.

Aby ste sa mohli stať členom tímu, musíte:

 • Založte si vlastný tím, ak ste VIP
 • prijať pozvanie tímu

Každý tím má verejnú stránku, ktorú je možné prispôsobiť, ako aj špeciálne fóra určené len pre členov tímu.

Aby bolo jednoduchšie komunikovať v rámci tímu, je možné posielať skupinové správy všetkým členom tímu.

Navyše si môžete rezervovať kone alebo pripustenia pre celý tím.

Zakladateľ môže každému členovi tímu priradiť rolu, ako je napríklad oprávnenie na riadenie verejnej stránky, prijímanie nových členov alebo moderovanie fóra tímu.

Tím môžete kedykoľvek opustiť. Ak ste jeho zakladateľom, môžete nominovať nového zakladateľa z členov tímu, ktorí sú zároveň VIP hráči. Ak nenominujete zakladateľa, nový zakladateľ bude nominovaný automaticky. Ak však v tíme nezostal žiadny VIP hráč, tím bude rozpustený.

Požičiavanie koní

Môžete požičiavať kone iným členom tímu. Týmto spôsobom váš tím zostane zabehnutý, ak sa na chvíľu vzdialite.

Požičať koňa si môžete na jeho stránke, podobne ako je to pri predaji koňa. Nezabudnite, že požičať si môžete len kone, ktoré majú druhé meno tímu, a naraz si môžete požičať len 3 koní.

Keď vám niekto požičia koňa, tento kôň:

 • zostane vo vašom žrebčíne od 2 do 4 dní
 • nemôže prijímať predmety z čierneho trhu ani bonusy
 • nemôže byť predaný ani poslaný do Bezpečného prístavu
 • nemôže byť zaregistrovaný do Veľkej ceny
Prípona tímu

Môžete používať príponu, ktorú zdieľajú všetci členovia tímu na všetkých koňoch patriacich pod plemeno, na ktorom všetci spoločne pracujete. Len čistokrvné kone môžu prijať príponu tímu.

Bank cien tímu

Keď ponúkate na predaj koňa s príponou vášho tímu, môžete sa rozhodnúť ho predať v mene tímu. Pasy za predaje sa následne pridajú do banku cien tímu.

Majiteľ tímu má právomoc rozdelovať peniaze z tímovej pokladničky.

Hodnotenie prípony

Prípony tímov jazdeckých koní, poníkov, jednorožcov a jednorožcových poníkov sa budú kontrolovať kvôli hodnoteniu v prvý deň každého mesiaca, ak:

 • sa v priebehu predchádzajúceho mesiaca narodilo aspoň 20 koní, ktoré nosia túto príponu a boli nažive v čase hodnotenia
 • najlepší kôň s touto príponou má vyšší genetický potenciál ako kôň rovnakého plemena, ktorý bol najlepším koňom prvý deň predchádzajúceho mesiaca

Prípony tímu, ktoré tieto kritériá spĺňajú, sa potom triedia podľa najlepšieho genetického potenciálu koní narodených s touto príponou. 3 najlepším príponám pre každé plemeno sa potom udeľujú hviezdičky:

 • najlepšia prípona: 3 hviezdy
 • Ďalšia prípona: 2 hviezdy
 • tretia najlepšia prípona: 1 hviezda

Ceny sa potom udeľujú každému členovi, ktorý nechal svoju príponu ohodnotiť:

 • 3 hviezdy: Morfeove ruky
 • 2 hviezdy: Chronosove presýpacie hodiny
 • 1 hviezda: Diov bleskový šíp

Majte však na pamäti, že mesačne nemôžete prijať viac ako 2 cien za hodnotenie, ani ak patríte do 3 alebo viacerých tímov, ktoré boli ocenené.

Hodnotenie tímu

Vďaka rôznym hodnoteniam môžete svoj tím porovnať s inými:

 • najlepší genetický potenciál koní narodených s príponou tímu
 • počet koní narodených s príponou tímu počas mesiaca
 • počet roziet, ktoré vyhrali kone nesúce príponu tímu počas mesiaca
 • koľkokrát boli kone nosiace príponu tímu v Top 1 000 na pretekoch Veľkej ceny počas mesiaca
 • Prestíž tímu, ktorá je výsledkom 4 predchádzajúcich hodnotení, ako aj hodnotenia prípon
Tímy jednorožcov

Svoj tím môže obmedziť len na chov jednorožcov.

Tímy jednorožcov využívajú svoj vlastný hodnotiaci systém.

Hodnotenie prípony pre jazdecké jednorožce a poníkové jednorožce funguje úplne rovnako ako hodnotenie prípon pre jazdecké kone a poníky, akurát prípony jednorožcov majú samostatný vlastný rebríček.

6 / Použitie Kreatívneho priestoru

> 6.1 - Základná myšlienka

Čierna perla

Kreatívny priestor je miesto, kde môžete navrhnúť ilustrácie, ktoré sa použijú na Howrse a vyhrať pasy, ak zvíťazia v hlasovaní.

Tieto kresby môžu byť sfarbením koňa pre Zlaté jablko alebo krajiny pre Héliov lúč.

Kreatívny priestor je spoločný pre všetky jazyky (angličtinu, nemčinu, francúzštinu...). Znamená to,že ak navrhnete ilustráciu a zvíťazíte v hlasovaní, bude táto ilustrácia k dispozícii pre všetky verzie.

Ako to funguje

Výber sa uskutoční raz za mesiac podľa daného postupu. Tento mesiac:

 • Navrhovanie ilustrácií
  30. septembra o 22:00 » 5. októbra o 21:59
  Každý môže navrhnúť ilustrácie pomocou Čiernej perly

 • Hlasovanie
  5. októbra o 22:00 » 14. októbra o 21:59
  Po potvrdení ilustrácií budú o nich hlasovať hráči všetkých jazykov

 • Výber
  Vyberú sa najpopulárnejšie ilustrácie a budú roztriedené podľa kategórií

 • Publikovanie
  26. októbra o 05:00
  Vybrané ilustrácie budú publikované on-line vo všetkých jazykoch Howrse
Odmeny pass

Navrhovanie ilustrácií môže byť celkom lukratívne. V deň, kedy bude ilustrácia publikovaná, hráč za každú ilustráciu získa:

 • 10 000 equus
 • Rôzny počet pasov za rôzne druhy ilustrácií:
  • zlaté jablko 4 000 4000 pasov za neobmedzený počet použití sfarbenia Zlaté jablko a 2 000 2000 pasov za sfarbenie s obmedzeným počtom použití.
  • héliov lúč 3 000 3000 pasov za krajinu Héliovho lúča

Ak po hlasovaní vaša ilustrácia nebola vybraná, budú vám vrátené kupóny použité na jej návrh.

> 6.2 – Nahrávanie umeleckých diel

zlaté jablko

Výherné ilustrácie budú publikované on-line na Čiernom trhu každý mesiac v rovnaký čas (tento mesiac: 26. októbra o 05:00). Taktiež bude každý mesiac po určitú dobu publikovaných niekoľko zafarbení Zlatého jablka. Keď sa minú, nebudú na predaj.

Nezabúdajte, že Kreatívny priestor je pre všetky jazyky, takže výherné ilustrácie môžu byť z ktorejkoľvek krajiny.

Tím si vyhradzuje právo zmazať dielo z hry, bez ohľadu na to, či bolo deaktivované alebo nie. Hráčom, ktorí toto dielo použili, bude hodnota predmetu obnovená na pôvodnú.

7 / Vystupovanie a pravidlá správania

> 7.1 – Pravidlá

forumOd všetkých hráčov sa očakáva:
 • správať sa zdvorilo a úctivo pri spolupráci so všetkými členmi komunity Howrse – to zahŕňa hráčov, moderátorov (ktorých mená sú zelené) a administrátorov (ktorých mená sú tučným a modrou farbou)
 • Dodržiavajte pravidlá správania všade na stránke. Tieto pravidlá nájdete na stránke Moja Karma
 • postupujte podľa špecifických pravidiel pre rôzne komunitné oblasti (fórum, súkromné správy, atď.)

> 7.2 – Karma a upozornenia

Karma je to, čo zobrazuje vašu reputáciu v hre. Po registrácii dostanete 10 bodov karmy. Strácate body karmy pri porušovaní pravidiel. Strata bodov karmy môže znamenať, že stratíte prístup ku rôznym funkciám v hre, ako je napríklad fórum alebo predaj.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali, čo môže spôsobiť stratu karmy na stránke Moja Karma

Ak porušíte menšie pravidlo, obdržíte varovanie. Ak sa situácia bude opakovať, stratíte bod karmy.

> 7.3 – Personál

ow

Iba administrátori (ktorých mená sú tučným, modrou) a moderátori (ktorých mená sú zelené) môžu vytvoriť pravidlá a uplatňovať sankcie v hre. Žiadame vás, aby ste si vypočuli ich rady a riadili sa ich pokynmi.

Administrátori sú zamestnanci Owlient, ktorí sa starajú o celkové fungovanie stránky. Moderátori sú vybratí z radov hráčov. Sú tu na to, aby vám pomáhali, keď sa budete potrebovať uistiť, či sú pravidlá dodržané.

... alebo skontrolujte odpovede v sekcii FAQ

Ako môžem zmeniť koňovi meno?

Ak chcete zmeniť meno koňa, choďte na stránku vášho koňa. Vpravo od mena koňa je ikona "+". Kliknite na ňu a vyberte možnosť „Upraviť profil“.

Predponu alebo príponu koňa alebo poníka však nie je možné zmeniť, ak nie ste jeho pôvodným chovateľom.

Hore

Kde môžem nájsť čistič kopýt, tubu s mazivom a hrebeň?

Tieto predmety a ešte oveľa viac môžete získať splnením misií so svojimi koňmi, no nie vždy sa to podarí, budete potrebovať aj kúsok šťastia.

Hore

Môj kôň má menej ako 5% energie. Správa hovorí, že by mohol zomrieť. Čo mám robiť?

Ak chcete obnoviť energiu koňa, pokiaľ už nie je neskoro (po polnoci už nie sú možné žiadne akcie), môžete mu podať zmes alebo mrkvu, prípadne ho pohladkať. Ak je už neskoro, stále môžete použiť Čiernu orchideu, ktorú si môžete kúpiť na čiernom trhu.

Hore

Správa hovorí, že môj kôň sa nezregeneroval, pretože neoddychoval 10 hodín. Čo to znamená?

Váš kôň sa zobudil o 8:00. Musíte ho uložiť na spánok najneskôr o 22:00 (čas histórie), aby sa stihol dostatočne zotaviť.

Hore

Môj kôň nespí. Uložil som ho na spánok, ale nič sa nedeje.

Ak chcete, aby váš kôň spal a mohli ste sa o neho starať nasledujúci deň, musíte ho uložiť na spánok (aby ste tak mohli urobiť, musí byť umiestnený v jazdeckom centre).

Potom môžete použiť rastový bod alebo počkať do aktuálneho dňa a môžete sa znovu o neho starať. V histórii sa nezobrazí správa o uložení koňa na spánok. Namiesto toho sa zobrazí v rámčeku v ľavom hornom rohu tejto stránky.

Hore

Ak majú kone špeciálne bonusy (Krv medúzy, Zlaté jablko, Kameň mudrcov, atď.), zdedia žriebätá tieto bonusy?

Nie, žriebätká budú "normálne" kone, nie Pegasy. Nebudú mať špeciálne sfarbenie a nezdedia nesmrteľnosť.

Hore

Môj kôň má všetky hviezdičky v časti "Tréning", ale žiadne v časti "Schopnosti". Prečo?

Nie všetky kone sú rovnaké. Nemôžu dosiahnuť 100% zo schopností v každej disciplíne. Ich možnosti sú obmedzené v závislosti od plemena či rodičov, predovšetkým v prípade krížených koní. Po ukončení tréningu môže kôň ďalej získavať schopnosti jazdením a súťažením, ale sú takisto obmedzené. Potenciál koňa nie je nekonečný.

Hore

Schopnosti môjho koňa sa v porovnaní so včerajškom znížili. Prečo?

Po dosiahnutí veku 25 rokov schopnosti koňa postupne klesajú. Schopnosti neklesajú len ak kôň dostal Kameň mudrcov pred 25. narodeninami. Ak kôň získa Kameň mudrcov po dovŕšení svojich 25. narodenín, prestane strácať schopnosti, ale nezíska schopnosti, ktoré stratil. Viac informácií nájdete v príručke pre chovateľov v časti čas pre vášho koňa.

Hore

Keď nechám koňa súťažiť alebo s ním idem jazdiť získava 0% schopností. Prečo?

Schopnosti, ktoré môže kôň získavať sú obmedzené. Ich množstvo závisí od plemena a možností. Na konci vymedzeného času sa už kôň nemôže ďalej zlepšovať.

Hore

Poslal som ponuku na koňa, ale už ho nechcem. Môžem ponuku zrušiť?

Nie, ponuku nie je možné zrušiť. Musíte počkať na hráča, ktorý ponúkne vyššiu ponuku.

Hore

Nemám prístup do súkromných predajov, ale chcel by som predať koňa priateľovi. Môžem to urobiť?

Nie, rezervácia aukcií nie je povolená a môžete tak prísť o 1 bod karmy. Ak chcete koňa predať konkrétnej osobe, budete musieť počkať.

Hore

Ako môžem získať jednorožca?

Existujú dva spôsoby ako získať jednorožca. Môžete si ho kúpiť (pozri časť v príručke o obchodovaní s koňmi) alebo ho reprodukovať. Na reprodukciu jednorožca sa vzťahujú špeciálne požiadavky, prečítajte si časť chov v príručke pre chovateľov, kde získate viac informácií o požiadavkách.

Hore